جست‌و‌جوی همه منابع

نشست نقد و بررسی کتاب«زنان در جهان دانشگاهی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب «زنان در جهان دانشگاهی» ویراسته «ربه کا راجرز» و «پاسکال مولینیه» به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شنبه ۲۲ تیرماه در کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

مشاهده۲۴ تیر, ۱۳۹۸

نشست نقد و بررسی کتاب «زنان در جهان دانشگاهی» برگزار می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «زنان در جهان دانشگاهی» ترجمه دکتر خدیجه کشاورز و عطیه اصغرزاده با همکاری کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

مشاهده۱۹ تیر, ۱۳۹۸

مستضاد ذهن ترجمه‌ای و همبستگی اجتماعی در ایران

اسمعیل خلیلی پژوهشگر همکار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری جامعه ایران سخنرانی خود را با عنوان «مستضاد ذهن ترجمه‌ای و همبستگی اجتماعی در ایران» ارائه کرد.

مشاهده۱۵ تیر, ۱۳۹۸

قانعی راد پژوهشگر اجتماعی تام

جبار رحمانی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران سخنرانی خود را با عنوان «قانعی راد پژوهشگر اجتماعی تام» ارائه کرد.

مشاهده۲ تیر, ۱۳۹۸

آموزش لیبرال در انقلاب سفید و سوء تبعات آن برای انسجام ملی

رضا ماحوزی سخنرانی خود را با عنوان «آموزش لیبرال در انقلاب سفید و سوء تبعات آن برای انسجام ملی» در چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران ارائه کرد.

مشاهده۱ تیر, ۱۳۹۸

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه‌ها در قرون وسطی برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب «دانشگاه‌ها در قرون وسطی» با حضور دکتر مقصود فراستخواه، دکتر رضا ماحوزی و دکتر جبار رحمانی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

مشاهده۱ تیر, ۱۳۹۸

حضوراعضای هئیت علمی پژوهشکده در همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درجامعه ایرانی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایرانی حضور پررنگ دارد.

مشاهده۲۶ خرداد, ۱۳۹۸

الگوی ما گفتگوی فیلسوفان مسلمان با حکمای ایران باستان است

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رضا ماحوزی دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در بیست و سومین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا با موضوع «حکمت ایرانی و حکمت متعالیه» به ارائه مقاله خود با عنوان گفتگوی فیلسوفان مسلمان با حکمای ایران باستان؛ الگویی برای گفتگوی…

مشاهده۲۶ خرداد, ۱۳۹۸

نشست نقد و بررسی کتاب «تجدد رمانتیک و علوم شاهی»

نشست نقد و بررسی کتاب «تجدد رمانتیک و علوم شاهی» توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی دوشنبه ۲۰ خردادماه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

مشاهده۲۲ خرداد, ۱۳۹۸

نخستین مدرسه تخصصی «سیاست‌گذاری و حکمرانی مهاجرت» برگزار می‌شود

نخستین مدرسه تخصصی «سیاست‌گذاری و حکمرانی مهاجرت» توسط شبکه مهاجرت خاورمیانه با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و سایر نهادها برگزار می‌شود.

مشاهده۲۱ خرداد, ۱۳۹۸
1 2 3 42