جست‌و‌جوی همه منابع

کتاب «زنان در جهان دانشگاهی؛ دیدگاه های تطبیقی» منتشر شد

کتاب «زنان در جهان دانشگاهی؛ دیدگاه های تطبیقی» ویراسته ربه‌کاراجرز و پاسکال مولینه توسط خدیجه کشاورز و عطیه اصغرزاده ترجمه و به همت انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

مشاهده

کتاب«برساخت اجتماعی تفاوت: جنسيت در کلاس درس دانشگاهی» منتشر شد

کتاب«برساخت اجتماعی تفاوت: جنسيت در کلاس درس دانشگاهی» تأليف: کرم حبيب‌پور گتابيْ برآمده از طرح پژوهشی کلاس درس دانشگاهی به مدیریت دکتر عباس کاظمی است که توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

مشاهده

کتاب «سیاست زبانی در بین المللی سازی آموزش عالی در ایران» منتشر شد

کتاب «سیاست زبانی در بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران» از سوی پژوهشکده مطالعاات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

مشاهده

کتاب«توسعه و سیاست آموزش‌عالی»منتشر شد

کتاب «توسعه و سیاست آموزش‌عالی» نوشته مصطفی معین توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.

مشاهده

کتاب «ایران مدرن و نظام آموزشی آن» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تاریخ دوره مدرن در ایران را می‌توان به تعبیری تاریخ بازاندیشی ایرانیان در زندگی خودشان و تلاش برای ساختن آینده پیش‌روی این ملت دانست. از زمان جنبش مشروطه به عنوان یک جنبش اجتماعی، نقد جامعه و فرهنگ و سیاست ایرانی مورد…

مشاهده

کتاب «اندیشه مستقبل: مقالاتی در باب آینده‌پژوهی» منتشر شد

کتاب «اندیشه مستقبل: مقالاتی در باب آینده‌پژوهی» نوشته علی پایا به تازگی از سوی انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شد.

مشاهده

کتاب «زنان در آموزش‌ عالی؛ تغییر توانمندساز» منتشر شد

کتاب «زنان در آموزش‌ عالی؛ تغییر توانمندساز» نوشته جوآن دی‌جورجیو لوتز با ترجمه بابک طهماسبی توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

مشاهده

کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد

کتاب مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی (مدل‌ها، استراتژی‌ها و زیرساخت‌ها) تالیف کیومرث اشتریان، توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شد.

مشاهده

کتاب «چالش‌های دانشگاه ایرانی» منتشر شد

کتاب چالش‌های دانشگاه ایرانی با عنوان فرعی دانشگاه، سیاست و فرهنگ، تالیف هادی خانیکی  توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

مشاهده

«جامعه‌پذیری دانشگاهی رویکردها و فرایندها» منتشر شد

کتاب «جامعه پذیری دانشگاهی رویکردها و فرایندها» تالیف سید هادی مرجائی به همت انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است.

مشاهده