جست‌و‌جوی همه منابع

«درباره نظام دانش» تألیف ابراهیم توفیق منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کتاب «درباره نظام دانش» نوشته ابراهیم توفیق توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

این اثر شامل ۱۰ بخش با عناوینی چون جامعه دوره گذار و گفتمان پسااستعماری- تاملی در بحران علوم اجتماعی در ایران، پیستی جامعه‌شناسی «شرقی»، تاملی معرفت‌شناختی بر جامعه‌شناسی آکادمیک در ایران، تاملی در گسست میان تاریخ و جامعه‌شناسی در ایران، مدرنیته ایران جدی نگرفته شده است، جامعه‌شناسی ما ضدتاریخی است، تاملی در شرایط امکان یک جامعه‌شناسی تاریخی انتقادی، تعلق زمان حال: موانع اندیشیدن به دولت در ایران، «نظریه آزمایی» یا گفتگو با نظریه؟، پرسش «علل عقب ماندگی ما» و فکر تاریخی نخبه‌گرا است.

دربخشی از این اثرآمده است: درمیان منتقدین توافقی عام برسر این وجود دارد که علوم اجتماعی ما کپی ناقصی است از «اصلی» که جهانی و جهان شمول فهمیده می‌شود، «اصلی» که همچون آئین‌های «آینده» گریزناپذریر را به تصویر می‌کشد و ما در مقایسه خود با آن به تشخیص آسیب‌شناسانه «نواقص» خود می‌رسیم. گفته می‌شود که با وجود دهه‌های بسیاری که از شکل‌گیری علوم اجتماعی گذشته است، ما هنور در وضعیت تاسیس  و حتی پیشاتاسیس قرارداریم. دخالت‌گری و تعیین تکلیف‌های حوزه سیاست برای حوزه علم، بوروکراتیسم حاکم بر آکادمی، عدم شکل‌گیری اجتماعات و پارادایم‌های علمی، فقدان مکاتب فکری و برنامه‌های پژوهشی، درجازدن در معرفت‌شناسی دوران سنت و چیرگی رئالیسم خام و… همگی نشانه‌های این عدم تاسیس هستند.

کتاب «درباره نظام دانش» در ۲۴۴ صفحه با تیراژ ۷۰۰ نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی روانه بازار نشر شده است.