جست‌و‌جوی همه منابع

از مدرسه تا دانشگاه

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کتاب «از مدرسه تا دانشگاه» نوشته محمد یمنی دوزی سرخابی استاد دانشگاه شهید بهشتی به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در تابستان امسال منتشر و روانه بازار نشر شد.

این کتاب از مجموعه کتاب‌هایی است که پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در راستای اهداف و ماموریت‌های خود تلاش دارد تا با پژوهش در زمینه آموزش‌عالی و توسعه علمی و تحلیل و روندشناسی وضع موجود، چشم‌اندازها و افق‌های پیش‌روی دانشگاه ایرانی را ترسیم نماید. در این راستا سری کتاب‌های «تاملات صاحب‌نظران ایرانی درباب آموزش عالی» به دنبال آنست که ایده‌ها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران ایرانی در باب آموزش عالی و علم که پیشتر در قالب مقاله، یادداشت و مصاحبه منتشر شده‌اند را در مجموعه‌ای گردآوری کند تا ضمن ارائه تصویری از وضعیت ایده و تجربه دانشگاه در ایران، بستری برای توسعه گفت‌وگوی انتقادی اندیشمندان در این زمینه فراهم شود.

نویسنده در پیشگفتار با اشاره به اینکه این کتاب مجموعه‌ای از مقالات و گفتار وی در دو دهه گذشته است می‌نویسد: عنوان «از مدرسه تا دانشگاه»  بر کلیت آموزش و پرورش اشاره دارد که تقسیم آن به دوره‌ها یا مقاطع مختلف و نیز به رشته‌های تخصصی گسسته از یکدیگر بر چنین کلیتی آسیب وارد کرده و پیچیدگی آن را با صوری کردن فعالیت‌های آموزش و پرورش از طریق آشکارسازی‌های کمی، پنهان ساخته است.

وی در بخشی دیگر از همین پیشگفتار می‌نویسد: رویکرد تامل‌پذیرانه است که به شکوفایی استعدادهای جوانان در بستر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جهانی میدان خواهد داد و به شکل‌گیری و تداوم تعادل پویا در درون آن‌ها و نیز بین آن‌ها کمک خواهد کرد.

در جایی دیگر از پیشگفتار نویسنده در تشریح رویکرد تامل‌پذیری در تعاریف مفاهیمی نظیر دانش‌آموز، دانشجو، مدرسه، دانشگاه، مدیریت، برنامه‌ریزی، هدف، استراتژی، پیش‌بینی و… براساس تحلیل عمیق وضعیت گذشته و حال سیستم‌های آموزشی به صورت مستمر، مبنایی برای  بازتعریف هریک از آن‌ها خواهد بود. لازم است بررسی واقعیت‌های مدرسه و دانشگاه را صرفاً براساس منابعی که برای زمان و مکان مشخص دیگری نوشته شده است(که میزان اعتبار آن‌ها نیز مشروط به آن زمان و مکان می‌باشد) انجام نداد، بلکه براساس آن واقعیت‌ها، دیدگاه‌ها و نظریه‌های موجود را ارزیابی نمود و نظریات جدیدی ارائه داد. همان‌طور که لوتان کوی می‌نویسد: «آنچه از طریق عمل تایید نشود باید کنار گذاشته شود، دوباره ارزیابی و مجدد فرمول‌سازی شود. بین عمل و نظر رابطه رفت و برگشت وجود دارد؛ عمل حدود صحت نظر را نشان می‌دهد و نظر، عمل را به واقعیت‌ها و حقایق نزدیک می‌سازد. در نهایت، تطبیق نظر با عمل سبب پیشرفت و جهش‌های علمی می‌‌شود.

در پشت جلد این کتاب نوشته شده: لازم است در مدرسه و دانشگاه ابتدا اصل تغییرات مداوم در آن‌ها و نیز در سیستم‌های پیرامونی آن‌ها پذیرفته شود و تلاش شود تا مدرسه و دانشگاه از یک سو و جامعه محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی از سوی دیگر رفتارهای سازگار شوندگی خود را رصد کنند. چنین رویکرد تامل‌پذیرانه است که به شکوفایی استعدادهای جوانان در بستر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جهانی میدان خواهد داد و به شکل‌گیری و تداوم تعادل پویا در درون آن‌ها و نیز بین آن‌ها کمک خواهند کرد.

«از مدرسه تا دانشگاه» نوشته محمد یمنی دوزی سرخابی استاد دانشگاه شهید بهشتی در ۵۴۱ صفحه و به شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با قیمت ۲۸ هزار تومان توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.