جست‌و‌جوی همه منابع

ششمین نشست ملی «زنان در آموزش عالی» با نگاهی به دانشگاه بیرجند برگزار شد

ششمین نشست ملی گروه مطالعات زنان موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنوان «زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه بیرجند» در همکاری با دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده برگزار شد.

مشاهده