جست‌و‌جوی همه منابع

چهارمین نشست ملی زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کاشان برگزار می‌شود

چهارمین نشست ملی گروه مطالعات زنان و سی و هفتمین نشست تخصصی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با عنوان “زنان در آموزش عالی با نگاهی به دانشگاه کاشان” صبح سه‌شنبه، ۳۰ دی ماه در همکاری با دفتر مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده برگزار می‌شود.

مشاهده

بررسی «پیامدهای نامینالیزم برای علوم اجتماعی» در نشست گروه مطالعات علم و فناوری مؤسسه

در هفتمین نشست تخصصی گروه مطالعات علم و فناوری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی که به نامینالیزم و امر جمعی اختصاص دارد، پیامدهای نامینالیزم برای علوم اجتماعی بررسی می‌شود.

مشاهده