تفاهم‌نامه همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در راستای همکاری‌های متقابل میان پژوهشکده و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، تفاهم‌نامه‌ای با هدف تبادل داده‌های آماری و رصد مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های ایران امضاء شد.

بررسی زمینه‌های ارتباط دانشگاه و جامعه، تنظیم گزارش‌های سیاستی برمبنای داده‌های آماری طرفین، سنجش رصد فعالیت‌های دانشجویی و بررسی زمینه‌های ارتباطی دو حوزه علم و فناوری از جمله مفاد این تفاهم‌نامه بود که به امضاء دکتر حسین میرزایی و محمد آقاسی، روُسای دو مرکز رسید.

دسته بندی: اخبار