انتخاب پژوهشگر برتر و گروه پژوهشی برتر سال ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر جبار رحمانی به‌عنوان پژوهشگر برتر و گروه مطالعات فرهنگی به‌عنوان گروه پژوهشی برتر پژهشکده در سال ۱۳۹۷ انتخاب شدند.

همسویی پژوهش‌ها با مأموریت‌های پژوهشکده، تقویت فضای گفتمانی و ارتقاء حوزه علم و آموزش عالی در کنار تعداد آثار مکتوب منتشر شده، از زمره عوامل انتخاب‌های فوق بوده است.

دسته بندی: اخبار