دفاع از رساله «طراحی و اعتبار‌سنجی الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی در ایران به مثابه سیاست فرهنگی»

به گزارش واحد روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد نیک بین، از رساله دکتری خود با عنوان «طراحی و اعتبارسنجی الگوی بین المللی شدن آموزش عالی در ایران به مثابه سیاست فرهنگی» دفاع و درجه دکتری را با نمره بسیار خوب دریافت کرد.

این رساله به راهنمایی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی و مشاوره دکتر رضا ماحوزی تهیه و تدوین شده است و در جلسه دفاع نیز  آقایان دکتر حاکم قاسمی، دکتر علی خورسندی طاسکوه، دکتر محمد حسینی مقدم و خانم دکتر لیلا فلاحتی این رساله را ارزیابی و داوری کردند.

دسته بندی: اخبار