از تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی تا رویای ناتمام

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با ۱۳ عنوان کتاب منتشر شده در سال ۱۳۹۷ در حوزه علوم انسانی، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد.

«انسان آکادمیک» نوشته پیربوردیو، ترجمه علیرضا کاویانی یکی از این آثارست؛ بوردیو در این اثر تلاش کرده است در کنار مفاهیمی چون انسان اقتصادی، انسان سیاسی انسان ارتباط‌جو، انسان اندیشه‌ورز و انسان فعال، مفهوم انسان آکادمیک را نیز به حوزه علوم انسانی اضافه کند. در این اثر، وی حوزه آموزش و مسائل آن را به گونه‌ای نوآورانه به مسائل مهم اجتماعی پیوند می‌زند. بر بازتولید سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه آکادمیک و حتی تعامل این حوزه با سیاست می‌پردازد.

تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی (درآمدی تاریخی ـ‌ انتقادی)
کتاب «تولید و مصرف فرهنگی» در دانشگاه ایرانی اثر رضا صمیم، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مقدمه‌ای انتقادی است برای فراهم کردن زمینه‌ای نظری ـ مفهومی ـ‌ روش‌شناختی که بتوان با آن به مطالعه تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی پرداخت. پیش‌فرض این پژوهش تاریخی ـ‌ انتقادی، عدم مفهوم‌پردازی «منحصر به فرد» از تولید به مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی در پژوهش‌هایی است که تاکنون در این حوزه به انجام رسیده است.

دانشگاه ایرانی در سپهر بین‌المللی
دانشگاه ایران در سپهر بین‌المللی؛ «بین‌المللی شدن آموزش عالی و آینده دانشگاه در ایران» اثر محمدحسینی مقدم عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است، این کتاب در مدار و فضای بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تاثیرگذار بر آینده دانشگاه در ایران است. این پیشران ناظر بر تلاش دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی برای اتخاذ منطقی‌ترین سیاست‌ها و راهبردها در رویارویی با تحولات حاصل از جهانی شدن آموزش عالی است.

درآمدی بر سیاست بین‌الملل‌سازی آموزش عالی در ایران
کتاب «درآمدی بر سیاست بین‌الملل‌سازی آموزش عالی در ایران» اثر فیروزه اصغری، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است که به بین‌الملل‌سازی آموزش عالی در ایران به عنوان یک تصمیم سیاسی، با تأکید بر اجرای آن به مثابه یک فرایند منظم، هدفمند، مستمر و ادامه‌دار می‌پردازد.

شهروندی دانشگاهی در ایران
«شهروندی دانشگاهی در ایران» اثر سیدمحمود نجاتی حسینی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به شهروندی دانشگاهی به معنای تسری تمامی شئونات مدنی،‌ سیاسی، اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی شهروندی به ضرورت‌های زندگی دانشگاهی دانشجویان می‌پردازد.

تبارشناسی کلاس درس در ایران
«تبارشناسی کلاس درس در ایران» اثر سید محمود نجاتی حسینی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به کلاس درس به عنوان یک زندگی آکادمیک که نه‌تنها یک فضای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی است بلکه زمینه و زیست جهانی برای آموزاندن علم توسط استاد در آموزشگر علم از سوی دانشجو نیز هست می‌پردازد.

رویاهای ناتمام
«رویاهای ناتمام» تجربه زیست دختران در دانشگاه‌های ایران اثر خدیجه کشاورز، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است که به موضوع گسترش تعداد دانشجویان دختر و دلایل آن در این چهار دهه پرداخته است با این حال، بهبود دسترسی به آموزش عالی برای زنان، همیشه با بهبود چشم‌انداز حرفه‌ای آن‌ها همراه نبوده است.

دانشگاه از منظر دانشجویان
«دانشگاه از منظر دانشجویان»‌ اثر سیدمهدی اعتمادی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران است و به این موضوع که دانشجویان، یکی از اعضای فعال در فضای دانشگاه در کنار اعضای هیات علمی و کارکنان هستند. نگرش دانشجویان در بسیاری از موارد نشانگر ابهامات، ترس‌ها یا نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی است که آنها نسبت به واقعیات جاری در دانشگاه دارند.

علم و دیپلماسی
کتاب «علم و دیپلماسی» اثر پیربرونو روفینی است که سید مهدی قائمی آن را ترجمه کرده است. این کتاب توجه را به رابطه بین علم و دیپلماسی در واقع توجه به دیپلماسی علم است که در حیطه روابط بین‌الملل قرار می‌گیرد جایی که تا منافع علم و منافع سیاست خارجی با هم پیوند می‌خورند.

دانشگاه‌ها در قرون وسطی
کتاب «دانشگاه‌ها در قرون وسطی» اثر ژاک مرز است که امیر رضایی آن را به فارسی ترجمه کرده است. کتاب حاضر اثری موجز ولی جامع از سیر تحول شکل‌گیری دانشگاه‌ها در غرب از ابتدای قرن سیزده تا پایان قرن پانزدهم است. این اثر نشان می‌دهد دانشگاه‌ها در درون مدارس وابسته به کلیساها جامع بیرون آمدند تا در ابتدا در دو شهر مهم پاریس و بولون متمرکز بودند.

دانشگاه و چالش‌های جامعه ایرانی
کتاب «دانشگاه و چالش‌های جامعه ایرانی» اثر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناس دانشگاه تهران است. این کتاب به دانشگاه به عنوان یکی از اصلی‌ترین و اثرگذارترین نهادهای اجتماعی در جامعه می‌پردازد. آزاد معتقد است تا اگر جامعه دارای ساختار پهن دامنه با سابقه تاریخی به لحاظ علمی و دانش باشد، این نهاد نقش‌آفرینی بیشتری در ساخت اذهان و ایجاد الگوهای جدید رفتاری و سامان سیاسی و توسعه‌ای خواهد داشت. در صورتی که جامعه دارای ساختاری بسیط و ساده باشد، دانشگاه در آن نقش واحد با دامنه محدود خواهد داشت. در نتیجه رابطه‌ای بین کارکرد و نقش‌های دانشگاه با ساختار نظام اجتماعی و سیاسی وجود دارد.

چالش‌های دانشگاه در ایران
«چالش‌های دانشگاه ایران» با عنوان فرعی «دانشگاه،‌ سیاست و فرهنگ» اثر هادی خانیکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. در پشت جلد این کتاب آمده است:‌ در زمان و زمینه‌ای که حد و مرز واقعی هر کنش و کنشگری به روشنی مشخص نیست، در مرز بودگی نوعی تلاش برای رایی از اسارت در یکی از میدا‌ن‌هاست. هر میدانی از دانش، فرهنگ و سیاست به حسب سنت‌ها و آیین‌های خود، می‌تواند ورود به میدان‌های دیگر را درخلاف آمد آن عادات و آداب بداند و از اندیشیدن و نوشته از این بابت در بابی دیگر پروا کند. موضوع و میدان دانشگاه هم از این رسم زمانه برکنار نمانده است.

حکایت دانشگاه
کتاب «حکایت دانشگاه» با عنوان فرعی جامعه‌شناسان سازمان‌های علمی و زیست اجتماعی اثر حسن محدثی گیلوایی است. در پشت جلد این کتاب آمده است: خاطرات و تجربه‌های زیسته، منبع ارزشمند برای دریافت اطلاعات درباره حیات سازمانی هستند. باری در جای‌جای این اثر ردپای تجربه‌ای زیسته نگارنده حضور دارد. از این‌روست که نام این اثر را حکایت دانشگاه گذاشته‌ام.

دانشگاه؛ از نردبان تا سایبان
کتاب «دانشگاه؛ از نردبان تا سایبان» اثر عباس کاظمی، عضو هیات علمی پژوهشکده، مطالعات فرهنگی و اجتماعی است. دانشگاه از دهه‌های اولیه تاسیس خود، موضوع تامل و نقد بوده است اما نقد دانشگاه را نباید به معنای نفی دانشگاه فرض کرد. حداقل در دوره کنونی دانشگاه هنوز کارکردهای مثبت بسیاری برای جامعه ما دارد. اگرچه کارکردهای منفی بسیاری نیز پیدا کرده است. کتاب حاضر مجموعه مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی است که ظرف یک دهه در حوزه عمومی منتشر شده است.

سی‌ویکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا ۲۲ اردیبهشت در مصلای بزرگ امام برپاست.

دسته بندی: اخباراخبار علمی

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *