جست‌و‌جوی همه منابع

حضور زنان در آموزش عالی طی دو دهه اخیر افق‌های تازه‌ای برای ایفای نقش مؤثرتر زنان تحصیل‌کرده و متخصص در عرصه‌های مختلف گشوده است. گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اتخاذ رویکردی پژوهشی به مسائل زنان در آموزش عالی ایران و با توجه به ضرورت ارتقاء اثربخشی آنان در نظام آموزش عالی کشور تشکیل شده است. مهمترین هدف این گروه، تمرکز بر مسائل زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است. انجام طرح‌های پژوهشی، انتشار گزارش‌های راهبردی و مقاله‌های علمی- پژوهشی مهمترین فعالیت‌های محوری گروه را شکل می‌دهند.

مدیر گروه

سرکار خانم دکتر لیلا فلاحتی

اعضای شورای گروه

اعضای این گروه عبارتند از:

نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
رشته علمی
نوع عضویت
دکتر لیلا فلاحتی
استادیار
علوم اجتماعی
سرپرست گروه
دکتر ناصرالدین (علی) تقویان
استادیار
 فلسفه تعلیم و تربیت
عضو پیوسته
دکتر خدیجه کشاورز
استادیار
 جامعه‌شناسی
عضو پیوسته

ارتباط با گروه

با این گروه می‌توانید از طریق سرکار خانم وجیهه جوادی‌نیا، کارشناس این بخش، در ارتباط باشید. تلفن تماس: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۵۲ تلفن تماس با سرپرست گروه: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۲۱