جست‌و‌جوی همه منابع

رشته تحصیلی: آینده‌پژوهی
پست الکترونیک: mh_moghadam@yahoo.com
مرتبه علمی: استادیار

پروژه جاری: بررسی بررسی تجارب آینده‌اندیشی دانشگاه‌های منتخب و ارائۀ پیشنهاداتی برای نظام آینده‌نگری دانشگاه در ایران

علایق پژوهشی: آینده‌پژوهی، سیاست‌پژوهی علم و فناوری، سیاست‌پژوهی آموزش عالی، بین‌المللی و جهانی شدن آموزش عالی، دیپلماسی علم و فناوری، گردش نخبگان