جست‌و‌جوی همه منابع

مطالعات آینده‌نگر در نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه در دهه‌های پایانی آن قرن و دو دهه اخیر به مثابه یک نگرش نوین علمی و دانشگاهی، مورد توجه محافل علمی، صنعتی، تجاری، سیاسی و نظامی قرار گرفت. کشور ایران نیز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی سال ۱۳۵۷ و با هدف معرفی الگوی جدیدی از نظام فکری و عملی در عرصه‌های مختلف، آینده، آینده‌پژوهی و آینده‌نگری را مورد توجه قرار داد و متناسب با اهداف متعالی خویش، روش‌های بررسی و سیاست‌گذاری آینده‌نگرانه را در برنامه‌های مختلف ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی مورد استفاده قرار داد. مسلماً با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این سرزمین انتظار می‌رفت این نگرش نوین علمی مختصات خود را داشته باشد. لذا با تاسیس گروه‌های آینده‌نگر و آینده‌پژوه در چند مرکز علمی کشور، تلاش شد مشخصات محلی و در عین حال آکادمیک این رویکرد متناسب با مقتضیات محلی و نیازهای ملی تعریف و تبیین شود.
در همین‌ راستا، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تمرکز بر آینده نظام علم و آموزش عالی و هم‌چنین ترسیم دورنمای آینده وضعیت فرهنگی و اجتماعی مراکز دانشگاهی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، به تاسیس گروه مطالعات آینده‌نگر اقدام کرد تا ضمن تولید ادبیات موجود در این حوزه، هم‌چون اتاق فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمل کند.

مدیر گروه

  • جناب آقای دکتر مرتضی بحرانی از
  • جناب آقای دکتر حسین ابراهیم‌آبادی از تاریخ ۹۵/۳/۳
  • جناب آقای دکتر رضا ماحوزی از ۹۳/۷/۱ تا ۹۵/۳/۳
  • جناب آقای دکتر رضا ماحوزی از ۹۲/۲/۴ تا ۹۲/۵/۱۳
  • جناب آقای دکتر نعمت‌الله موسی‌پور از ۹۱/۵/۱۳ تا ۹۲/۲/۴

اعضای شورای علمی گروه

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی نوع عضویت
دکتر حسین ابراهیم‌آبادی دانشیار روان‌شناسی عضو پیوسته
سرکار خانم فیروزه اصغری مربی زبان‌شناسی عضو پیوسته
دکتر مرتضی بحرانی دانشیار اندیشه سیاسی مدیر گروه
دکتر محمد حسینی مقدم استادیار آینده‌پژوهی عضو پیوسته
دکتر رضا مهدی استادیار  برنامه‌ریزی آموزش عالی عضو پیوسته

ارتباط با گروه

با این گروه می توانید از طریق جناب آقای احمد منصورسمائی، کارشناس این بخش، در ارتباط باشید. تلفن تماس: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۴۱ تلفن تماس با سرپرست گروه: ۲۲۵۷۰۷۷۷ – ۲۲۵۷۰۶۶۶ داخلی ۲۶۱