جست‌و‌جوی همه منابع

پژوهشگران همکار

  • محمد حسینی‌مقدم

  • اسمعیل خلیلی

  • خدیجه کشاورز

  • سیدمحمود نجاتی‌حسینی

محمد حسینی‌مقدم

1

اسمعیل خلیلی

9

خدیجه کشاورز

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی\r\n\r\nپست الکترونیک: Khadijehkeshavarz45@gmail.com\r\n\r\nمرتبه علمی: استادیار\r\n\r\nپروژه جاری:\r\n- مسئله‌یابی دختران دانشجو در دانشگاه‌های کشور\r\n\r\nعلایق پژوهشی:\r\n- جنسیت و آموزش عالی\r\n- مسائل دختران دانشجو

دریافت متن کامل رزومه
25fd57736f_nejati

سیدمحمود نجاتی‌حسینی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی\r\n\r\nپست الکترونیک: \r\n\r\nمرتبه علمی: استادیار\r\n\r\nسمت در پژوهشکده:\r\n-عضو گروه مطالعات فرهنگی\r\n\r\nپروژه جاری:\r\n- شهروندی دانشگاهی در ایران (وضع موجود)\r\n\r\nعلایق پژوهشی:\r\n- فلسفه علوم اجتماعی\r\n-مطالعات شهروندی-دانشگاهی\r\n- مطالعات فرهنگی\r\n- جامعه شناسی دین

دریافت متن کامل رزومه