جست‌و‌جوی همه منابع

پژوهشگران همکار

  • اسمعیل خلیلی

1

اسمعیل خلیلی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: khalili@iscs.ac.ir

مرتبه علمی: مربی
پروژه جاری: مطالعات اجتماعی علم و فناوری
علایق
علایق پژوهشی: جامعه‌شناسی علم