جست‌و‌جوی همه منابع

طرح‌های پایان یافته

ردیف مجري عنوان قرارداد سال شروع طرح سال اختتام طرح
۱  محمد وحيدي بررسي چيستي فرهنگ علمي و شيوه‌هاي گسترش و استواري آن ۸۴ ۸۷
۵  محمد فاضلي برررسي وضع موجود و چالش‌هاي آينده تشكل‌هاي فرهنگي دانشجويي ۸۳ ۸۶
۸  عبدالحسين لاله گردآوي، تدوين، تحليل و ارزيابي سياست‌ها، برنامه‌هاي فرهنگي ۸۴ ۸۵
۱۰  علي خورسندي مباني آموزشي توسعه علوم ميان‌رشته‌اي ۸۵ ۸۵
۱۲  غلامحسين نهازي معرفي رشته‌هاي علوم انساني، دروس و سرفصل‌هاي آنها ۸۶ ۸۷
۱۳  محمدجواد جاويد چيستي و چگونگي فعاليت شوراهاي صنفي و تشكل‌هاي دانشجويي ۸۵ ۸۶
۱۵  محمد فاضلي بررسي احساس عدالت سازماني در بين اعضاي هيأت علمي زن ۸۴ ۸۵
۱۶ حمید احمدی بنيادهاي هويت ملي ایرانی (متمم دارد) ۸۵ ۸۷
۱۷  مهدي محبتي ايران شناخت- بررسي، تحليل و بازشناسي انتقادي، نقش سهم و جايگاه ايران و ايرانيان در فرهنگ بشري از ظهور مادها تا پيدايش انقلاب اسلامي ۸۵ ۸۷
۱۸  محمود سريع‌القلم بررسي تعامل فرهنگ سياسي و دموكراسي: مورد ايران ۸۵ ۸۷
۲۰  خسرو باقري نوع‌پرست روش‌هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت ۸۵ ۸۸
۲۱ علی پایا ارزيابي تحليلي و نقادانه برخي از علل و عوامل توسعه نيافتگي علوم انساني و اجتماعي در ايران ۸۵ ۸۸
۲۲  مهدي منتظر قائم بررسي اثرات رواج و كاربرد اينترنت در دانشگاه‌هاي ايران با تاكيد بر مفهوم سرمايه فكري ۸۵ ۸۷
۲۳ سيد هادي مرجايي مطالعه و بررسي عملكرد آموزشي، ارزش‌ها و نگرش‌هاي فرهنگي، اجتماعي، ديني و آسيب‌هاي رواني مترتب بر دانشجويان غيربومي در مقايسه با دانشجويان بومي ۸۵ ۹۰
۲۵  نعمت‌الله عزیزی توسعه کیفیت در برنامه‌ریزی آموزش عالی ۸۵ ۹۱
۲۶  محمدجواد غلام‌رضا کاشی فضای دانشگاه، سیاست و ناسازه‌های هویتی در زندگی دانشجویی ۸۵ ۸۷
۲۷ علي خورسندي طاسكوه مبانی نظری و علمی گسترش علوم انسانی میان‌رشته‌ای ۸۵ ۸۷
۳۰  سيدرحيم ابوالحسني كاركرد تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاههاي تهران ۸۵ ۸۸
۳۱ صلاح‌الدین قادری بررسي ابعاد هويت دانشجويان از ديدگاه جامعه شناسي ۸۵ ۸۷
۳۲ محمدتقي رهنمايي ظرفيت‌ها و نيازهاي توسعه علوم انساني در مقياس‌هاي ملي و منطقه‌اي كشور ۸۵ ۸۸
۳۳  يحيي امامي بررسي شيوه‌هاي جديد توليد دانش و دلالت‌هاي آن براي علوم اجتماعي ايران ۸۵ ۸۶
۳۴  سعيدرضا عاملي تمدن و علوم انساني با تاكيد بر تجربه تمدني ايراني ۸۸ ۸۹
۳۵  سيدجواد طباطبايي تحليل و تبيين انديشه سياسي ۱۰ تن از انديشمندان مسلمان ۸۶ ۸۷
۳۷  محمدجواد ناطق‌پور بررسي علل و عوامل عدم وجود دانشگاه‌هاي ايران در رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي سالانه ۸۶ ۸۷
۳۸ مهران سهراب‌زاده مقايسه ذهنيت نسلي و بين‌نسلي در ميان نسل‌هاي دانشگاهي پس از انقلاب اسلامي ۸۶ ۸۷
۳۹  مهدي محبتي علم و عالم در ادبيات فارسي از ظهور مادها تا روزگار معاصر ۸۷ ۸۷
۴۱ حاتم قادري انديشه‌هاي سياسي در ايران و اسلام ۸۶ ۸۶
۴۲  جعفر جهاني بررسي ميزان اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي دوره كارشناسي علوم تربيتي (مديريت آموزشي) ۸۶ ۹۰
۴۳  سعيد رضا عاملي طراحي نظام شهر مجازي دانشگاهي ايران (متمم دارد) ۸۶ ۸۷
۴۴ محمد احسان هوشمند تحليل گفتمان نشريات قومي دانشگاه‌هاي كشور ۸۶
۴۵  محمود مهرمحمدي طراحي الگوي مناسب براي آموزش علوم انساني در دانشگاه‌هاي ايران (متمم دارد) ۸۶ ۸۷
۴۶ ابوالفضل مرشدي بررسي ميزان و اشكال سرمايه اجتماعي در كانون‌هاي فرهنگي ـ هنري دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران ۸۶
۴۷  اصغر افتخاري (به نمايندگي از معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق) روش‌شناسي علوم اجتماعي نقد سکولاریسم ۸۶
۴۸ مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق به نمایندگی رضا اکبری تهيه و تدوين مجموعه مقالات سيره سياسي پيامبر اكرم ۸۶
۵۰  محمدرضا جلالي سنخ‌شناسی روابط و رفتار دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی در سطح تهران ۸۶
۵۴  رضا شيرزادي انديشه‌هاي سياسي ۱۰ تن از انديشمندان جهان اسلام ۸۶ ۸۹
۵۵ محمدسالار کسرایی انديشه‌هاي سياسي ۱۰ تن از انديشمندان جهان اسلام ۸۶ ۸۹
۵۸ مهدی محبتی مولوي و مولوي شناسي ۸۶ ۸۷
۵۹  منصور مير احمدي انديشه‌هاي سياسي ۱۰ تن از انديشمندان جهان اسلام ۸۶ ۸۷
۶۱ اسماعیل بیابانگرد ميزان و نحوه استفاده از رسانه‌‌هاي ارتباط جمعي در دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران با تأكيد بر اعتياد به اينترنت و پيشرفت تحصيلي ۸۶
۶۳  اميرمحمد حاجي يوسفي شيوه‌هاي نوين آموزش و پژوهش در رشته‌هاي علوم سياسي و روابط بين‌الملل در كانادا با نگاه به نظريه‌پردازي و توليد علم ۸۶
۶۴ مركز تحقيقات امام صادق (ع) عدالت سياسي در انديشه سياسي اسلام ۸۶ ۸۷
۶۵  محمد یمنی‌دوزی سرخابی رويكردها و چشم اندازهاي نو در آموزش عالي متمم دارد ۸۸ ۸۸
۶۷ جهاد دانشگاهی واحد تهران به نمایندگی كاوس حيدري (مدیریت علمی: سیدضیاء هاشمی) سبك‌هاي فراغتي دانشجويان شهر تهران ۸۶ ۹۰
۶۸  حسين سلیمی چگونگي تأثير گرايش ديني بر نحوه نگرش به روابط جهاني در ميان دانشجويان (متمم دارد) ۸۶ ۸۸
۶۹  حسين سوزنچي معني، امكان و راهكارهاي تحقق علم ديني با تأكيد بر علوم انساني ۸۶ ۹۴
۷۰  محمدسعيد ذكايي بيگانگي تحصيلي و دانشگاهي دانشجويان ۸۶ ۸۸
۷۴ حمید کرمی‌پور تاريخ شفاهي و تدوين اسناد اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور ۸۶ ۹۴
۷۵ كورش فتحي واجارگاه طراحي و اعتباربخشي الگوي اصلاح و بازنگري برنامه‌هاي درسي علوم‌انساني دانشگاه‌ها ۸۶ ۹۰
۷۶ مجيد بزرگمهري بومي‌سازي، كاربردي سازي و اسلامي سازي دروس علوم سياسي و روابط بين‌الملل ۸۶ ۸۸
۷۷ حميد حيدري نظريه مردم سالاري ديني ۸۶ ۸۶
۷۸ هوشنگ رضايي انديشه‌هاي سياسي ۷ تن از انديشمندان اسلام ۸۶ ۸۷
۸۰ مهدي محسنيان‌راد نرم‌افزار mrp، ويژه تحقيقات علوم انساني و اجتماعي ۸۶ ۸۸
۸۳ محمدحسين جمشيدي انديشه سياسي ۶ تن از نديشمندان اسلام ۸۷ ۸۹
۸۴ محمدحسين جمشيدي انديشه سياسي ۷ تن از انديشمندان اسلام ۸۷ ۸۹
۸۵ كمال پولادي رابطه نظم و عدل در انديشه سياسي ايراني ۸۷ ۸۸
۸۶ جهاد دانشگاهی واحد تهران به نمایندگی كاوس حيدري (مدیریت علمی: محمد رضایی) بررسي الگوی مصرف فرهنگی دانشجویی و نسبت آن با شکل‌گیری هویت دانشجویی ۸۷ ۹۳
۸۸  محمود سریع القلم ريشه‌هاي اقتدارگرايي در دوره قاجار ۸۷ ۸۸
۸۹ نعمت‌اله عزيزي بررسي راه‌هاي بهبود عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي در علوم انساني ۸۷ ۹۰
۹۰ مهدي محبتي پوشش و حجاب زن در شعر و ادبيات فارسي ۸۷ ۸۸
۹۱ فرشته موتابي بررسي هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي آن در دانشجويان و تدوين برنامه‌اي براي ارتقاي آن ۸۷ ۹۱
۹۳ داود غراياق زندي نهادهاي اجتماعي و همبستگي ملي در ايران ۸۷ ۹۴
۹۵ علي خورسندي طاسكوه فلسفه در روزگار فروبستگي ۸۸ ۸۸
۹۷ مرتضي بحراني هندسه معرفتي جريان‌هاي فكري جهان عرب ۸۸ ۸۸
۹۹ حسین ابراهیم‌‌آبادی آموزش و يادگيري در شبكه وب ۸۸ ۸۸
۱۰۱ حميد پور شریفی استانداردسازي مقياس ملي بهداشت رواني دانشجويان ۸۹ ۹۱
۱۰۲ جهاد دانشگاهی واحد تهران به نمایندگی كاوس حيدري (مدیریت علمی: محمد رضایی) بررسي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر دانشگاه‌هاي كشور ۸۹ ۹۱
۱۰۳ غلامحسين خورشیدی بررسي واگذاري ۲۰% از خدمات رفاهي دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و راهكارهاي عملياتي‌سازي آن ۸۹ ۹۱
۱۰۵ سيد رحيم ابوالحسني راهبردهاي بومي‌سازي علوم اجتماعي در ايران ۹۰ ۹۲
۱۰۶ سبحان یحیایی مطالعه ايستارها و رفتارهاي پوششي دانشجويان ۹۰ ۹۴
۱۰۸ رستم فلاح اخلاق پژوهش ۹۰ ۹۴
۱۰۹ شهرام محمدخاني ساخت و استانداردسازي مقياس رشد روانشناختي دانشجويان ۹۰ ۹۴
۱۱۰ دانشگاه شاهد بررسي آثار رعايت حجاب برتر در دانشگاه‌ شاهد از منظر دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و والدين دانشجويان ۹۰ ۹۴
۱۱۳ جلیل فتح‌آبادی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تهران به فعالیت‌های فرهنگی اعضای هیأت علمی بر اساس آیین‌نامه جدید ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ۹۰ ۹۱
۱۱۴ عباس وریج كاظمي تحلیل وضعیت مطالعات فرهنگی در ایران: زمینه اجتماعی، نهادی شدن و آینده آن ۹۱ ۹۴
۱۱۵ سید شهاب‌‌الدین پاک‌بین   طراحي و تدوين كارنامه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در سال تحصيلي ۸۹-۹۰ ۹۰ ۹۰
۱۱۶ دانشگاه امام صادق (ع) تدوین نظام‌نامه ارتقاء حجاب و عفاف در دانشگاه‌های کشور ۹۱ ۹۴
۱۱۸ حسین ابراهیم‌‌آبادی انجام مرحله اول قرارداد ارزیابی طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی سومین دوره ارزیابی وبگاه‌های دولتی و جایزه ملی وب ۹۱ ۹۱
۱۲۲ ستار پروین ارزیابی پیامدهای اجتماعی-فرهنگی خوابگاه‌های خودگردان (خصوصی) ۹۱ ۹۴
۱۲۳ سیدرضا شاکری بایسته‌ها و شرایط نظریه‌پردازی در علوم انسانی ایران با تأکید بر شناسایی موانع و ارایه راهبردهایی برای بومی سازی نظریه‌پردازی ۹۱ ۹۳
۱۲۴ روح ا… عباسی سنجش نگرش سیاسی دانشجویان ۹۱ ۹۲
۱۲۵ سید علی‌اکبر احمدی مطالعه تطبیقی بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در حوزه فرهنگی دانشگاه‌های تهران (مطالعه موردی دانشگاه‌های پیام نور تهران و صنعتی شریف) ۹۲ ۹۳
۱۲۷ حمیدرضا حسن‌آبادی مطالعه ملی شناسایی عوامل بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: تدوین یک مدل ساختاری بر پایه نظریه شناختی اجتماعی حرفه‌ای ۹۲ ۹۵
۱۳۰ غلام‌رضا غفاري گزارش تفصيلي وضعيت اجتماعي كشور (بخش اول) ۹۳ ۹۵
۱۳۱ محمدرضا جوادي یگانه گزارش تفصيلي وضعيت اجتماعي كشور (بخش اول) ۹۳ ۹۵
۱۳۲ سيدمهدي اعتمادي‌فرد نگرش دانشجويان نسبت به فضاي دانشگاه (با تأكيد بر دانشگاههاي دولتي واقع در تهران) ۹۳ ۹۴
۱۳۳ حسین سراج‌زاده پیمایش طولی نگرش‌ها و رفتارهای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ۹۳ ۹۵
۱۳۴ معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان- نعمت‌اله اکبری بررسي انتقادي مباني نظري جان لاک، نگاهي به سوي نظريه اسلامي- بومي ۹۳ ۹۶
۱۳۶ رضا نجف‌زاده نقش نهاد علم در تکوین آگاهی ملی در اندیشه سیاسی ایران: از ۱۳۰۳ تا ۱۳۵۷ ۹۴ ۹۵
۱۳۷ آمنه احمدی بررسی، بازنگری و طراحی کلان برنامه درسی تربیت معلم بر اساس ضوابط سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ۹۴ ۹۴
۱۳۹ حسین ابراهیم‌‌آبادی بررسی سازوکارهای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در کشورهای منتخب ۹۴ ۹۵
۱۴۱ محمد خدایاری‌فرد تهیه و اجرای برنامه‌های فرهنگی-آموزشی با رویکردی روش‌شناختی، تربیتی و اجتماعی به منظور اعتلای دینداری دانشجویان ۹۳ ۹۵
۱۴۲ عباس وریج كاظمي مطالعه تولیدات علمی کاذب در دانشگاه‌های ایران ۹۵ ۹۶
۱۴۳ محمد رضایی کلاس درس و چگونگی حضور سوژه متخلف: مورد کلاس‌های رشته‌های علوم اجتماعی و مهندسی دانشگاه تهران ۹۵ ۹۵
۱۴۴ اصغر ایزدی جیران خشونت و رنج در زندگی دانشجویی: پژوهشی انسان‌شناختی در دانشگاه‌های تهران و تبریز ۹۵ ۹۶
۱۴۵ دانشگاه امام صادق (ع)- عادل پیغامی ماهواره‌های ارتباطی، تغییرات فرهنگی- اجتماعی و سیاستگذاری توزیع پیام برای جمهوری اسلامی ایران ۹۵ ۹۵
۱۴۶ محمدعلی زکریایی اپیدمولوژی (شیوع‌شناسی) اعتیاد با رویکرد به شیوع‌شناسی سوءمصرف مواد در بین دانشجویان با توجه به تجربه جهانی و پژوهش‌های داخلی ۹۵ ۹۷
۱۴۷ ژاله شادی طلب ارتقای زنان به رتبه استادی در دانشگاه‌های ایران ۹۵ ۹۵
۱۴۸ خدیجه کشاورز مسئله‌یابی دانشجویان دختر در دانشگاه‌های ایران ۹۵ ۹۶
۱۴۹ معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی تهران- عباس قنبری باغستان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آموزش عالی: نگاهی به تجربه مالزی در بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها ۹۵ ۹۷
۱۵۰ فریدون رحیم‌زاده بررسی و تحلیل تطبیقی وضعیت خدمات رفاه دانشجویی در کشورهای شاخص اروپایی و آسیایی ۹۵ ۹۵
۱۵۱ ابوالفضل کول‌آبادی مطالعه و تبیین پدیده مهاجرت نخبگان ایران ۹۵ ۹۵
۱۵۲ معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه خوارزمی به نمایندگی محمدحسین مشهدی‌زاده اردکانی تحلیل ثانویه اطلاعات طرح سنجش نگرش‌ها و رفتار دانشجویان با تأکید بر مقایسه یافته‌های دو مقطع ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ ۹۵ ۹۶
۱۵۳ طاهره میرعمادی روندهای تحول در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران و ارائه سناریوها و دیدگاه‌هایی برای آینده ۹۵ ۹۷
۱۵۴ منصوره اعظم آزاده دستاوردها و چالش‌های حضور زنان در آموزش عالی: با تأکید بر مسائل اجتماعی ۹۵ ۹۶
۱۵۵ امید علی‌احمدی فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با رابطه تحصیلات عالی زنان با ابعاد مختلف خانواده ۹۵ ۹۶
۱۵۶ حمیرا سجادی دستاوردها و چالش‌های حضور زنان در آموزش عالی: با تأکید بر ابعاد مختلف سلامت ۹۵ ۹۶
۱۵۷ شیما غلامرضا کاشی تأثیر سیاستگذاری کلان آموزش عالی بر میزان اعتماد اجتماعی به اساتید دانشگاه‌های کشور ۹۵ ۹۶
۱۵۸ قاسم زائری تبارشناسی ایده انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها (۵۹-۶۳) ۹۵ ۹۷
۱۵۹ انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش- نوراله پاشا نگرش دانشجویان به مشارکت در انجمن‌های دانشجویی ۹۵ ۹۶
۱۶۰ مهشید شهیدی بررسی تجربه احساس تنهایی در زندگی دانشجویی ۹۵ ۹۵
۱۶۱ شیرین احمدنیا سنخ‌شناسی رابطه استاد و دانشجو ۹۵ ۹۶
۱۶۳ زهرا میلاعلمی دستاوردها و چالش‌های اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی: تحلیل بر یافته‌های پژوهشی ۹۵ ۹۶
۱۶۴ آرش نصر اصفهانی گزارش داده‌های دانشجویی دو موج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ۹۵ ۹۵
۱۶۵ غلام‌رضا غفاری گزارش تطبیقی داده‌های دانشجویی دو موج پیمایش ملی سرمایه اجتماعی ۹۵ ۹۵
۱۶۶ زینب حسن‌پور درودگر گزارش تطبیقی داده‌های دانشجویی دو موج پیمایش ملی دینداری ۹۵ ۹۵
۱۶۷ اکبر فرجی ارمکی اخلاق حرفه‌ای دانشجویی در دانشگاه‌ها و ایده‌هایی برای سیاستگذاری در دانشگاه‌های ایران (قواعد، استانداردها و رویه‌ها) بر اساس تجربه‌های جهانی و تجارت زیسته دانشجویان ایرانی ۹۵ ۹۶
۱۶۹ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نمایندگی اعظم راودراد (زهره انواری سابق) مطالعه کیفی مسائل اجتماعی زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر ۹۵ ۹۶
۱۷۰ فضه غلامرضا کاشی ادراک دانشجویان از مسئولیت‌پذیری اجتماعی ۹۵ ۹۶
۱۷۳ محمد رضایی دستاوردها و چالش‌های حضور زنان در آموزش عالی: سیری در تغییرات ارزش‌ها و نگرش‌ها ۹۶ ۹۶
۱۷۴ ابراهیم توفیق بررسی تاریخی تولیدات علمی مکتوب مدرسه دارالفنون (تألیف و ترجمه) از تأسیس تا پایان دوره ناصری (۱۲۶۷-۱۳۱۳ ق) ۹۶ ۹۷
۱۷۵ سید ابوالحسن ریاضی طرح کاربری عادلانه فضاهای فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس طرح پایلوت ۹۶ ۹۸
۱۷۶ مجتبی لشگری رفتارهای پرخطر دانشجویان در مقایسه با دیگر گروه‌های جمعیت در ایران: مرور نظام‌مند پژوهش‌های کمی موجود (۱۳۷۰-۱۳۹۶) ۹۶ ۹۶
۱۷۷ محمد حسینی مقدم تجارب آینده‌ اندیشی دانشگاه‌های منتخب جهان و ایران و پیشنهاداتی برای آینده‌نگری دانشگاه در ایران ۹۶ ۹۶
۱۷۸ حسین خلیلی بررسی و تحلیل راهبردی اقتصاد تحصیلات تکمیلی هنر در ایران ۹۶ ۹۷
۱۷۹ ارمغان مهمدی شناسایی راهبردها، الگوها و برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در نظام‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها ۹۶ ۹۶
۱۸۰ گروه پژوهشی معماری شهری شبستان معمار ایرانیان به نمایندگی بابک داریوش اصول و معیارهای تدوین ضوابط کالبدی فضاهای آموزش عالی با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی ۹۶ ۹۸
۱۸۲ امید مظلومی مقدم مطالعه تأثیر کارکردهای انجمن‌های علمی دانشجویی بر چگونگی توانمندسازی علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ۹۶ ۹۷
۱۸۳ حامد طاهری کیا زیست فرهنگی اساتید ۹۶ ۹۷
۱۸۵ مهشید شهیدی مطالعه‌ای بر وضعیت اخلاق استادی در ایران با تمرکز بر تجربه زیسته دانشجویان از تحقیر اجتماعی در روابط استاد- شاگردی ۹۶ ۹۷
۱۸۶ محمدجواد اسماعیلی ارزیابی جامعه‌شناسی سیاست‌های دینی دانشگاه در ایران پس از انقلاب ۹۶ ۹۷
۱۸۷ رحمن قهرمانپور تحولات جنبش دانشجویی بعد از ۱۳۸۸ ۹۶ ۹۷
۱۸۸ نسیم‌السادات محبوبی شریعت پناهی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جنسیتی در آموزش عالی ۹۶ ۹۷
۱۸۹ سمیه فریدونی تحلیل جنسیتی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران ۹۶ ۹۷
۱۹۰ رضا صفری شالی پیمایش ملی مصرف فرهنگی در دانشگاه ۹۶ ۹۷
۱۹۱ رضا مهدی بررسی و برنامه‌ریزی احیاء و زیباسازی نمادهای هویتی محلات منطقه ۸ ۹۶ ۹۷
۱۹۲ شروین وکیلی گسست نظام آموزشی ایران در دهه چهل و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی: تأملی فلسفی در باب دانشگاه‌های نیمه دوم حکومت پهلوی دوم ۹۶ ۹۷
۱۹۴ جبار رحمانی رویکردی جامعه‌شناسی به مفهوم ایران فرهنگی ۹۶ ۹۸
۱۹۵ ندا حسینی میلانی چگونگی تبدیل مطالبلت صنفی به اعتراضات سیاسی ۹۶ ۹۷
۱۹۶ قاسم سلیمی پژوهش ابعاد فرهنگی اجتماعی بین‌المللی سازی آموزش عالی: تجربیات دانشجویان خارجی در ایران ۹۶ ۹۷
۱۹۷ دانشکده مطالعات جهان-عاملی- مولایی فرسنگی تجربه دانشجویان خارجی در ایران با تاکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی ۹۶ ۹۷
۱۹۸ نفیسه شریفی تغییر سیاست‌های جمعیتی و تأثیر آن بر دانشجویان ۹۶ ۹۷
۱۹۹ سیدمحمود نجاتی حسینی مطالعه وضع شهروندی دانشگاهی گفتگویی در ایران ۹۶ ۹۷
۲۰۰ زهرا آقاجانی نقش دانشگاه در تخفیف یا تشدید احساس ناامنی جنسیتی در زنان ۹۶ ۹۷
۲۰۱ ژاله شادی طلب شناسایی و ارتقاء قابلیت‌های مدیریت زنان شاغل در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی ۹۶ ۹۸
۲۰۲ محمد حسینی مقدم آینده‌نگری مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۹۶ ۹۷
۲۰۳ غلام‌رضا ذاکر صالحی اختیارات و مسئولیت‌های قانونی وزیر علوم از منظر حقوق اداری ۹۶ ۹۷
۲۰۴ فاطمه سادات علمدار بررسی فرایند انتخاب واکنش بی‌تفاوتی به وضعیت علمی نامطلوب در نظام آموزشی- پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی ۹۷ ۹۸
۲۰۹ اسماء کرجی روایت دانشجویان دختر در مواجهه با استادان مرد ۹۷ ۹۷
۲۱۱ سعیده سعیدی مهاجرت بازگشتی نخبگان و چالش‌های ادغام آنها در آموزش عالی ایران ۹۷ ۹۸

طرح‌های در دست اجرا

۱ عباس وریج كاظمي مطالعه ابعاد اجتماعی و فرهنگی مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ ۹۵ قرارداد کارفرمایی
۲ سید عبدالامیر نبوی نقاط عطف تاریخی و تطور در شخصیت و خلقیات ایرانیان از مشروطه تا دفاع مقدس ۹۶ قرارداد کارفرمایی
۳ سیدهادی مرجایی بررسی تجربه جامعه‌پذیری دانشگاهی در دانشگاه‌های خارجی؛ مطالعه موردی دانشگاه میسوری هند ۹۷
۴ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نمایندگی سید مهدی اعتمادی‌فرد- به مدیریت علمی ابوعلی ودادهیر آداب و سوگیری هنجاری در علم و فعالیت‌های آکادمیک ۹۷
۵ سیدعلی خالقی‌نژاد تحلیل برنامه درسی عمومی دوره کارشناسی در ایران و مقایسه آن با برنامه درسی عمومی ده دانشگاه بین‌المللی ۹۷
۶ مهدی حسین‌زاده فرمی فرهنگ در بستر محلی؛ اندیشه‌ها و گفتگوهایی پیرامون حوزه‌های متنوع فرهنگی ایران ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۷ حامد زمانی منش تدوین گزارش‌های تحلیلی، کاربردی و سیاستی پیرامون حوادث و رویدادهای اجتماعی (۱۶ گزارش به صورت متنی و تصویری) ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۸ اسماعیل عباسی تحلیل حقوقی و شفاف‌سازی مبانی و ضوابط حاکم بر نقل و انتقال اموال در دانشگاه‌ها و حدود اختیارات هیئت وزیران و هیئت امنا در این زمینه ۹۷
۹ رضا صمیم شکاف نسلی و ثبات سیاسی در ایران معاصر ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۱۰ سعیده سعیدی تجربه زیسته دختران خارجی در دانشگاه‌های ایران ۹۷ قرارداد کارفرمایی
۱۱ مهرداد عربستانی زندگی، میراث و جایگاه دکتر نادر افشاری در انسان‌شناسی تصویری ایران ۹۸
۱۲ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به نمایندگی غلامحسین کریمی دوستان به مدیریت علمی شهرام یوسفی‌فر تاریخ دارالمعلمات (اولین مرکز آموزش عالی دختران ۱۲۹۷-۱۳۱۲) ۹۸

همایش‌های برون‌سپاری شده

 

ردیف
مجری
عنوان
تاریخ
۱
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نمایندگی دکتر صادق نصری
دومین همایش ملی روانشناسی تربیتی
۹۳
۲
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس
۹۰
۳
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
کنفرانس بین المللی عدالت در اسلام
۹۱
۴
اصغر افتخاری
ایران و نظام بین الملل
۸۷
۵
مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران به نمایندگی دکتر پیشگاهی فرد
زنان، انقلاب اسلامی و تمدن سازی
۸۷
۶
انجمن روابط بین الملل به نمایندگی دکتر مهدی ذاکریان
روش ها و رهیافت های نوین در آموزش و پژوهش رشته روابط بین الملل
۸۷
۷
انجمن علوم سیاسی ایران
آموزش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران: چشم اندازها و راهکارها
۸۷
۸
انجمن جامعه شناسی ایران
علم جهانی، علم بومی، امکان یا امتناع
۸۶
۹
انجمن جامعه شناسی ایران
کنکاش مفهومی و نظری در چیستی جامعه شناسی ایران
۸۶
۱۰
دکتر سید محمدرضا امام
اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام
۸۶
۱۱
جهاد دانشگاهی واحد تهران
روش شناسی مطالعات فرهنگی
۸۶
۱۲
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
بزرگداشت ابن خلدون
۸۵
۱۳
انجمن علوم سیاسی ایران
وضعیت آموزش و پژوهش در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران
۸۵
۱۴
دانشگاه امام صادق (ع)
سیره سیاسی پیامبر اکرم
۸۵
۱۵
انجمن جامعه شناسی ایران
مسایل علوم اجتماعی ایران
۸۴

 

طرح‌های حمایت شده

 

رديف مجري عنوان قرارداد نوع قرارداد تاریخ انعقاد
۱ نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه شهيد بهشتي مردمسالاري ديني مشاركت در برگزاري همايش ۸۵
۲ مؤسسه توسعه علوم انساني ايران ۱۴۰۰ و آينده‌پژوهي مشاركت در برگزاري همايش ۸۵
۳ ایرج فیضی سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۴ دکتر اصغر افتخاری به سوی مرجعیت علمی مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۵ منيره زارع زن در تاريخ اسلام مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۶ دانشگاه بوعلي همدان تبيين جايگاه تكنولوژي آموزشي در نظام تعليم و تربيت مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۷ دکتر بیژن لطیف توسعه علمی تا توسعه ملی مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۸ دکتر رضا اکبری ارتباطات اسلامی ایرانی مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۹ دانشگاه امام صادق (ع) پوشش، دين و جامعه مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۱۰ آزاده‌السادات ترابي جشنواره نشريات دانشجويي سراسر كشور مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۱۱ موسسه مطالعات ملي به نمایندگی علی کریمی نهادهاي اجتماعي و همبستگي ملي مشاركت در برگزاري همايش ۸۶
۱۲ مركز تحقيقات دانشگاه امام‌صادق جوانان و حوزه حقوق مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۳ پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي آسيب‌شناسي مسائل خانواده مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۴ مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي به نمايندگي سيدضياء هاشمي روانشناسي اجتماعي در ايران و نقش دكتر كاردان در رشد و توسعه آن مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۵ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي به نمايندگي محمد سلگی دوازدهمين جشنواره پايان نامه‌هاي دانشجويي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۶ موسسه مطالعات ملي به نمایندگی گودرزی ايران فرهنگي: گذشته، حال و آينده مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۷ دانشگاه امام خميني به نمایندگی نوازني سيدجمال‌الدين اسدآبادي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۸ انجمن مطالعات درسي ايران به نمايندگي محمود مهرمحمدی همايش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران: جهاني‌شدن و بومي ماندن برنامه درسي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۱۹ انجمن آموزش عالي به نمايندگي ابراهیم صالحی عمران نظارت و ارزيابي آموزش عالي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۲۰ معاونت دانشجويي-فرهنگي دانشگاه شيراز- به نمایندگی مريم نعمت‌اللهي هنرهاي صناعي مشاركت در برگزاري همايش ۸۷
۲۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به نمايندگي بهرام نوازني ايران و تحولات معاصر مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۲ انجمن روابط بين الملل اخلاق در آموزش و پژوهش رشته روابط بين‌الملل مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۳ انجمن علوم سياسي به نمايندگي شيرخاني وضعيت پژوهش علوم سياسي و روابط بين‌الملل در ايران مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۴ دانشكده حقوق دانشگاه تهران به نمايندگي الهه کولایی مطالعات منطقه‌اي بنيادهاي نظري و كاربرد آن براي ايران مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۵ دانشگاه مذاهب اسلامي به نمايندگي عبدالحميد طالبي نقش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امر به معروف و نهي از منكر مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۶ مركز مطالعات بين‌المللي ديني به نمايندگي دكتر نوربخش دين و همزيستي مسالمت‌آميز مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۷ انجمن آموزش عالي ايران به نمايندگي یدا… مهر علي‌زاده دانشگاه، دانشجو و نيازهاي جامعه مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۸ انجمن علوم سياسي به نمايندگي محمدعلي شيرخاني ايران، سياست و آينده شناسي مشاركت در برگزاري همايش ۸۸
۲۹ انجمن ايراني تاريخ به نمايندگي سیمین فصيحي آموزش و پژوهش تاريخ در ايران، آسيب‌ها و راهكارها مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۰ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به نمايندگي حمیدرضا عظمتي روش‌هاي نوين آموزشي مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۱ مؤسسه كودك و صلح پايدار به نمايندگي سيد محمدهادي حسام‌زاده حجازي صلح و وحدت: ويژه كودكان و نوجوانان كشورهاي اسلامي مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۲ انجمن زنان پژوهشگر تاريخ به نمايندگي سمانه قديمي زن در تاريخ اسلام ۲ مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۳ دانشگاه شهيد باهنر كرمان به نمايندگي محسن نادري تمدن شناخت مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۴ دانشگاه كاشان به نمايندگي مهران سهراب‌زاده تحول در علوم انساني مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۵ انجمن روابط بين‌الملل به نمايندگي ارسلان قرباني وضعيت نظام بين‌المللل موجود و نظام بين‌المللل مطلوب مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۶ انجمن روابط بين‌الملل به نمايندگي ارسلان قرباني اسلام و روابط بين‌الملل مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۷ انجمن روابط بين‌الملل به نمايندگي ارسلان قرباني هويت ملي و مذهبي ايرانيان در دوره صفويه و تأثير آن بر روابط بين‌الملل مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۸ دانشگاه تربيت دبير رجايي به نمايندگي حميدرضا عظمتي روش‌هاي نوين آموزشي (سومين همايش) مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۳۹ انجمن ايراني تاريخ به نمايندگي حسن زنديه مسكويه مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۴۰ دانشگاه كاشان به نمايندگي سيدجواد ساداتي‌نژاد تروريسم دولتي مشاركت در برگزاري همايش ۸۹
۴۱ دانشگاه زاهدان به نمايندگي احمد ناصري حسابداري ايران مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۲ انجمن آموزش عالي ايران به نمايندگي مهرعلي‌زاده مديريت، آينده‌نگري، كارآفريني و صنعت در آموزش عالي مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۳ انجمن علوم سياسي به نمايندگي مقصودي رويكرد ايراني به دانش سياست مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۴ انجمن علمی انقلاب اسلامی به نمایندگی حسین‌زاده نشست سالیانه مجمع عمومی انجمن علمی انقلاب اسلامی گروه‌های معارف اسلامی سراسر کشور مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۵ دبیرستان فرهنگ به نمایندگی دلاور چشم‌انداز ایران اسلامی در ۱۴۰۴ (در گستره شهر تهران) مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نمایندگی عظمتی همایش ملی آموزش مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۷ انجمن روابط بین‌الملل به نمایندگی قربانی شیخ‌نشین نظریه‌پردازی اسلامی ایرانی و روابط بین‌الملل مشاركت در برگزاري همايش ۹۰
۴۸ مؤسسه مطالعات ملی به نمایندگی بابایی سارویه هویت ملی و جهانی شدن مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۴۹ انجمن علوم سیاسی به نمایندگی مقصودی یادمان فرهیختگان دانش سیاست مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۰ انجمن ژئوپلتیک شیعه به نمایندگی احمدی ژئوپلتیک شیعه مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۱ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نمایندگی رستمی جگرلویی روانشناسی تربیتی ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۲ انجمن ایرانی تاریخ به نمایندگی اسماعیل حسن‌زاده فرهنگ و تمدن ایرانی در دوره سلجوقی مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۳ انجمن جامعه‌شناسی به نمایندگی محمد امین قانعی‌راد پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۴ دانشگاه علامه طباطبایی به نمایندگی ملانظر ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی مشاركت در برگزاري همايش ۹۱
۵۵ فصلنامه مطالعات بين‌الملل به نمايندگي مهدي طاهري همايش بين المللي گفتگو براي صلح، امنيت و حقوق بشر مشاركت در برگزاري همايش ۹۳
۵۶ موسسه پژوهشي شبستان به نمايندگي بابك داريوش همايش جامعه، معماري و شهر مشاركت در برگزاري همايش ۹۳
۵۷ انجمن ترويج علم ايران به نمایندگی اکرم قدیمی ترويج علم مشاركت در برگزاري همايش ۹۳
۵۸ جهاد دانشگاهي واحد الزهرا به نمايندگی سکینه مفتاح خانواده پايدار جامعه متعالي مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۵۹ انجمن روانشناسی تربیتی ایران به نمایندگی افسانه لطفی روان‌شناسی مدرسه مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۰ انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات به نمایندگی هادی خانیکی نقد و بررسی آثار پژوهشکده مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی به نمایندگی علی‌رضا کوهکن نظام بین الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۱ دانشگاه تهران به نمایندگی حسین محمودیان هشت دهه علوم اجتماعی در ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۲ انجمن زنان پژوهشگر تاريخ به نمايندگي ندا رسولی زن در تاریخ محلی ایران ـ منطقه جنوب مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۳ معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی به نمایندگی حسین سراج‌زاده ضرورت گفتگو در علوم انسانی مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۴ انجمن جامعه‌شناسی ایران به نمایندگی محمد امین قانعی‌راد جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۵ انجمن ترويج علم ايران به نمایندگی اکرم قدیمی ترویج علم مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۶ جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی واحد البرز هفتمین همایش نوروپیسکولوژی مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۷ انجمن جامعه‌شناسی ایران به نمایندگی محمد امین قانعی‌راد کنکاش مفهومی و نظری درباره ایران مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۸ سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به نمایندگی عماد ابراهیمی مناظره دانشجویان ایران مدل ISDC مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۶۹ دبیرخانه سلسله نشست‌های جامعه‌شناسان ایرانی و جامعه ایرانی به نمایندگی محمود حبی جامعه‌شناسان ایرانی و جامعه ایرانی مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۷۰ پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری به نمایندگی فخری جمشیدی اخلاق و جامعه ایرانی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۷۱ دبیرخانه دائمی تئاتر دانشگاهی ایران به نمایندگی بهنام نوایی سلسله نشست‌های نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی مشاركت در برگزاري همايش ۹۴
۷۲ رایزنی ایران در مالزی به نمایندگی قنبری باغستان جایگاه و معاونت دانشگاهی در نظام آموزش عالی مالزی/ نقد و بررسی تجربه دانشگاه‌های تحقیقاتی مالزی در ۱۰ سال گذشته مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۷۳ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به نمایندگی خسرو قبادی فرهنگ دانشگاهی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۷۴ انجمن ترويج علم ايران به نمایندگی اکرم قدیمی عمومی‌سازی علم، فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵
۷۵ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهراء به نمایندگی مرتضی شیری فرهنگ و آسیب‌شناسی روانی مشاركت در برگزاري همايش ۹۵

 

همایش های برگزار شده

 

رديف مجري عنوان قرارداد نوع قرارداد شماره قرارداد
تاریخ قرارداد
۱* انجمن جامعه شناسي ايران مسايل علوم اجتماعي ايران برگزاري همايش ۸۴
۲* دانشگاه امام صادق (ع) سيره سياسي پيامبر اكرم برگزاري همايش ۸۵
۴* انجمن علوم سياسي ايران وضعيت آموزش و پژوهش در رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل ايران برگزاري همايش ۸۵
۶* مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني بزرگداشت ابن خلدون برگزاري همايش ۸۵
۱۲* جهاد دانشگاهي واحد تهران روش‌شناسي مطالعات فرهنگي برگزاري همايش ۸۶
۱۴* دكتر سيد محمدرضا امام اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران و اسلام برگزاري همايش ۸۶
۱۹* انجمن جامعه‌شناسي ايران كنكاش مفهومي و نظري در چيستي جامعه شناسي ايران برگزاري همايش ۸۶
۲۰* انجمن جامعه‌شناسي ايران علم جهاني، علم بومي، امكان يا امتناع برگزاري همايش ۸۶
۲۲* انجمن علوم سياسي ايران آموزش علوم سياسي و روابط بين الملل در ايران: چشم‌اندازها و راهكارها برگزاري همايش ۸۷
۲۵* انجمن روابط بين‌الملل به نمايندگي مهدی ذاکریان روش‌ها و رهيافت‌هاي نوين در آموزش و پژوهش رشته روابط بين‌الملل برگزاري همايش ۸۷
۳۴* مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران به نمایندگی پيشگاهي فرد زنان، انقلاب اسلامي و تمدن سازي برگزاري همايش ۸۷
۳۵* دانشگاه امام صادق ايران و نظام بين الملل برگزاري همايش ۸۷
۳۶ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کنفرانس بین‌المللی عدالت در اسلام برگزاري همايش
۳۷ وزارت علوم محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس برگزاري همايش ۹۱
همایش‌هایی که پژوهشکده برگزار کرده است و بدون قرارداد هستند.

 

تفاهم‌نامه‌های بسته شده

 

فهرست تفاهمنامهها

رديف طرف تفاهم‌نامه تاريخ انعقاد تاریخ اتمام
۱ پست بانك ۲/۵/۸۴ تا اعلام انصراف یکی از دو طرفین
۲ مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه ۳۱/۳/۸۵ ۳۱/۰۳/۸۷
۳ دانشگاه امام صادق(ع) ۳۰/۱۰/۸۵ ۳۰/۱۰/۸۷
۴ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ۱۲/۷/۸۵ ندارد
۵ انجمن علوم سياسي ايران ۱۴/۱۲/۸۵

اصلاحيه ۱۲/۸/۸۶

۱۴/۱۲/۸۷
۶ دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم ۲۲/۲/۸۶ ۲۲/۰۲/۸۸
۷ انجمن جامعه‌شناسي ايران ۲۶/۲/۸۶

اصلاحيه ۱۳/۸/۸۶

۲۶/۰۲/۸۸
۸ انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات ۰۴/۰۴/۸۶ ۰۴/۰۴/۸۸
۹ نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در يونسكو ۲۵/۴/۸۶ ۲۵/۰۴/۹۰
۱۰ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ۲۸/۶/۸۶ ۲۸/۰۶/۸۷
۱۱ معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي ۲۸/۸/۸۶ ۲۸/۰۸/۹۰
۱۲ انجمن آموزش عالي ايران ۲۰/۱/۸۷ ۲۰/۰۱/۸۹
۱۳ دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ۴/۳/۸۷ ۰۴/۰۳/۸۸
۱۴ انجمن زبان شناسی ايران ۹/۴/۸۷ ۰۹/۰۴/۸۹
۱۵ دانشگاه دورهام انگليس ۴/۶/۸۷ ۰۴/۰۶/۸۹
۱۶ انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳/۸/۸۷ ۱۳/۰۸/۸۹
۱۷ انجمن انسان شناسی ايران ۱۹/۸/۸۷ ۱۹/۰۸/۸۸
۱۸ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۲۱/۱۱/۸۷ ۲۱/۱۱/۸۸
۱۹ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت) ۲۵/۱۰/۸۷ ندارد
۲۰ انجمن مطالعات برنامه درسي ۹/۱۱/۸۷ ۰۹/۱۱/۸۹
۲۱ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی ۶/۵/۸۸ ۰۶/۰۵/۸۹
۲۲ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۳/۶/۸۸ ندارد
۲۳ معاون اداري ـ مالي دانشگاه تهران ۲۱/۶/۸۸ ۲۱/۰۶/۹۰
۲۴ انجمن ايراني تاريخ ۲۴/۸/۸۸ ۲۴/۰۸/۸۹
۲۵ معاونت دانشجويي وزارت علوم ۱۹/۸/۸۸ ۱۹/۰۸/۹۰
۲۶ معاونت فرهنگي و اجتماعي وزات علوم ۲۸/۹/۸۸ ۳۱/۰۶/۸۹

 

 

رديف طرف تفاهم‌نامه تاريخ انعقاد تاریخ اتمام
۲۷ مركز اسلامي آفريقا ۷/۱۰/۸۸ ۰۷/۱۰/۸۹
۲۸ معاونت آموزشي وزارت علوم ۱۸/۱۲/۸۸ ۱۸/۱۲/۸۹
۲۹ رايزني علمي جمهوري اسلامي ايران در بريتانيا و ایرلند ۱۹/۲/۸۹ ۱۹/۰۲/۹۰
۳۰ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي ۲۴/۸/۸۹ ۲۴/۰۸/۹۰
۳۱ انجمن ايراني تاريخ ۲۴/۸/۸۹ ۲۹/۱۲/۹۰
۳۲ دانشكده مطالعات جهان ۶/۹/۸۹ بابت برگزاری همایش
۳۳ انجمن علوم سياسي ايران ۲۸/۹/۸۹ ۳۱/۰۳/۹۰
۳۴ دانشگاه امام صادق (ع) ۷/۷/۸۹ ۰۷/۰۷/۹۱
۳۷ انجمن انسان‌شناسي ايران ۱۲/۴/۸۹ ۱۲/۰۴/۹۰
۳۸ انجمن آموزش عالي ايران ۲۳/۴/۸۹ ۲۳/۰۴/۹۱
۴۰ معاونت فرهنگي و اجتماعي وزات علوم ۲۷/۱/۹۰ ۳۱/۰۱/۹۱
۴۱ دانشگاه علامه طباطبايي ۲۵/۳/۹۰ ۲۵/۰۳/۹۲
۴۲ دانشكده مطالعات جهان ۲۷/۴/۹۰ ۳۰/۰۴/۹۰
۴۳ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۱۹/۷/۹۰ ۱۹/۰۷/۹۲
۴۴ انجمن ایرانی تاریخ ۲/۸/۹۰ ۰۲/۰۸/۹۱
۴۵ دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر ۹/۸/۹۰ ۰۹/۰۸/۹۳
۴۶ دانشگاه U.K.M مالزی ۴/۱۰/۹۰ بابت برگزاری همایش
۴۷ اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران ۱۱/۱۰/۹۰ ۱۱/۱۰/۹۲
۴۸ مؤسسه ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن آلمان ۲۱/۱۰/۹۰ ۲۱/۱۰/۹۴
۴۹ انجمن جامعه‌شناسی ایران ۳/۱۱/۹۰ ۰۳/۱۱/۹۲
۵۰ مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور ۱۹/۱۱/۹۰ ۱۹/۱۱/۹۳
۵۱ سازمان امور دانشجویان ۲۲/۱۲/۹۰ ۲۲/۱۲/۹۲
۵۲ انجمن علوم سیاسی ايران ۱۷/۱۲/۹۰ ندارد
۵۳ انجمن آموزش عالی ایران  ۲۸/۹/۹۰ ۲۸/۰۹/۹۲
۵۴ مؤسسه مطالعات ملی ۳۱/۴/۹۱ ۳۱/۰۴/۹۲
۵۵ انجمن انسان‌شناسی ایران ۱۹/۲/۹۱ ۱۹/۰۲/۹۳
۵۶ مرکز اسلامی آفریقا ۲۷/۰۴/۹۱ ۲۷/۰۴/۹۳
۵۷ معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۰۶/۱۰/۹۱ ۰۶/۱۰/۹۳
۵۸ معاونت آموزشی وزارت علوم ۰۴/۰۵/۹۱ ۰۴/۰۵/۹۲

 

 

 

 

رديف طرف تفاهم‌نامه تاريخ انعقاد تاریخ اتمام
۵۹ سازمان زیباسازی شهر تهران ۲۶/۴/۹۱ ۲۶/۴/۹۳
۶۰ سازمان تعزیرات حکومتی ۰۴/۰۴/۹۲ ۰۴/۰۴/۹۳
۶۱ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۰۷/۰۷/۹۲ ۰۷/۰۷/۹۴
۶۲ دانشگاه پالرمو ایتالیا ۰۵/۰۷/۹۲ ۰۵/۰۷/۹۶
۶۳ انجمن علمی مطالعات جهان اسلام ۱۶/۰۴/۹۲ ۱۶/۰۴/۹۴
۶۴ دانشگاه باقرالعلوم (ع) ۱۰/۱۲/۹۲ ۱۰/۱۲/۹۵
۶۵ مرکز مطالعات زنان دانشگاه امام حسین (ع) ۱۸/۱۲/۹۲ ۱۸/۱۲/۹۳
۶۶ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳۱/۰۲/۹۳ ۳۱/۰۲/۹۴
۶۷ مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳/۰۳/۹۳ ۱۳/۰۳/۹۴
۶۸ مرکز تحقیقات علوم انسانی آفرینش ۲۳/۱۲/۹۳ ۲۳/۱۲/۹۴
۶۹ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۱۷/۱۲/۹۳ ۱۷/۱۲/۹۵
۷۰ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۰۲/۰۳/۹۴ ۰۲/۰۳/۹۵
۷۱ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی ۳۰/۰۲/۹۴ ۳۰/۰۲/۹۵
۷۲ انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی ۲۴/۰۵/۹۴ ۲۴/۰۵/۹۵
۷۳ پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه امیرکبیر ۱۳/۰۴/۹۴ ۱۳/۰۴/۹۶
۷۴ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۰۲/۰۶/۹۴ ۰۲/۰۶/۹۶
۷۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۳۱/۰۴/۹۴ بابت چاپ کتاب جامعه‌شناسی تاریخی
۷۶ دانشگاه ملی قزاقستان ۰۹/۰۴/۹۵ ۱۶/۰۱/۹۸
۷۷ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۱۷/۰۷/۹۱ ندارد
۷۸ موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ۲۳/۰۶/۹۴ ۱۰/۰۸/۹۴
۷۹ صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت (انتشار مشترک آثار) ۱۸/۰۸/۹۵ ۱۸/۰۸/۹۷
۸۰ مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۲۹/۰۸/۹۵ ۲۹/۰۸/۹۷
۸۱ موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ۲۱/۰۴/۹۶ ۳۰/۰۸/۹۶
۸۲ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۳۱/۰۳/۹۶ ۳۱/۰۳/۹۹
۸۳ سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ۲۷/۱۲/۹۶ ۲۷/۱۲/۹۸
۸۴ مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام ۰۱/۰۴/۹۷ ۰۱/۰۴/۱۴۰۲
۸۵ دانشگاه پاریس ۱۳ ۲۴/۰۹/۹۶ ندارد

 

 

 

 

 

 

رديف طرف تفاهم‌نامه تاريخ انعقاد تاریخ اتمام
۸۶ موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه  UPM مالزی ۲۵/۰۵/۹۷ نامه مؤسسه

۱۲/۰۸/۹۷ نامه پژوهشکده

ندارد
۸۷ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری ۰۵/۰۹/۹۷ ۰۵/۰۹/۹۹
۸۸ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۳/۰۹/۹۷ ۱۳/۰۹/۹۹
۸۹ دانشگاه بوعلی همدان ۲۶/۱۰/۹۷ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰
۹۰ سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران ۱۴/۱۱/۹۷ ۱۴/۱۱/۹۹
۹۱ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ۱۷/۱۱/۹۷ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲
۹۲ موافقت‌نامه تخصیص و اعطای وجوه حمایتی بابت انجام طرح‌های فناورانه ۱۳/۰۹/۹۷ ۱۳/۰۹/۹۹
۹۳ مؤسسه خانه کتاب ۲۳/۰۷/۹۸ ۲۳/۰۷/۱۴۰۰
۹۴ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۰۶/۰۸/۹۸ ۰۶/۰۸/۱۴۰۱