جست‌و‌جوی همه منابع

هیئت علمی و همکاران پژوهشی

توضیحات

اعضای هیئت علمی

 • حسین ابراهیم‌آبادی

 • فیروزه اصغری

 • مرتضی بحرانی

 • ناصرالدین‌علی تقویان

 • محمد حسینی‌مقدم

 • جبار رحمانی

 • سیدابوالحسن ریاضی

 • آمنه صدیقیان بیدگلی

 • رضا صمیم

 • لیلا فلاحتی

 • خدیجه کشاورز

 • محمدرضا کلاهی

 • رضا ماحوزی

 • حسین میرزایی

 • رضا مهدی

 • سیدعبدالامیر نبوی

 • عباس وریج‌کاظمی

 • مهدی حسین‌زاده فِرِمی

ebrahimabadi

حسین ابراهیم‌آبادی

رشته تحصیلی: علوم تربیتی
پست الکترونیک: ebrahimabadi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار

سمت در پژوهشکده: عضو و رئیس گروه مطالعات آینده‌نگر از خرداد 1395
رئیس پژوهشکده از بهمن 1392 تا شهریور ماه 1394
عضو گروه مطالعات اجتماعی از 1385 تا بهمن 1392

پروژه جاری: آینده دانشگاه در چارچوب تحولات فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات

علایق پژوهشی: مطالعات علم و آموزش عالی - مطالعات فضای مجازی و دانشگاه - سیاست‌گذاری فرهنگی - یادگیری الکترونیک - مطالعات فرهنگی واجتماعی فضای سایبر - مطالعات فرهنگی واجتماعی علم وآموزش عالی

دریافت متن کامل رزومه
asghari

فیروزه اصغری

رشته تحصیلی: زبان‌شناسی
پست الکترونیک: asghari@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: مربی

سمت در پژوهشکده: عضو گروه مطالعاتی آینده‌نگر، مشاور رئیس و مدیر امور پژوهشی و انتشارات از 1392 تا مهر 1394 - مدیر اداره خدمات پژوهشی از سال 1385 تاپایان 1390

پرژوه جاری: تحلیل سیاست بین‌المللی شدن دانشگاه در ایران

علایق پژوهشی: مطالعات بینافرهنگی در دانشگاه - دانشگاه و زنان - زبان‌شناسی اجتماعی - آموزش عالی

bahrani

مرتضی بحرانی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)
پست الکترونیک: bahrani@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار

سمت در پژوهشکده: معاون اداری و مالی و مدیریت منابع پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از 92/12/19 تا96/04/16 -مدیر داخلی فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای از 1391 تا اسفند 1395 -مدیر گروه مطالعات آینده‌نگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از 13/5/92 تا 10/6/1393 -مدیر گروه مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از 29/11/91 تا 13/5/92 -مدیر گروه توسعه علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از 17/8/89 تا 13/5/92 -مدیر گروه ترجمه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از 3/11/1384 تا 11/2/1388

علایق پژوهشی: فلسفه سیاسی- اسلامی -عدالت

دریافت متن کامل رزومه
taghavian

ناصرالدین‌علی تقویان

رشته تحصیلی: فلسفه‌ی آموزش و پرورش
پست الکترونیک: taghavian@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: مدیر داخلی فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی از فروردین 1396 - عضو گروه مطالعات زنان از سال 1395 تاکنون -

پروژه جاری: امنیت اجتماعی زنان در دانشگاه

علایق پژوهشی: - فلسفه آموزش عالی و دانشگاه -مطالعات اجتماعی آموزش عالی - آموزش مطالعات فرهنگی - مطالعات هنر - تاریخ عضویت در انجمن‌های علمی: انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

دریافت متن کامل رزومه
hoseini 2

محمد حسینی‌مقدم

رشته تحصیلی: آینده‌پژوهی
پست الکترونیک: mh_moghadam@yahoo.com
مرتبه علمی: استادیار

پروژه جاری: بررسی تجارب آینده‌اندیشی دانشگاه‌های منتخب و ارائۀ پیشنهاداتی برای نظام آینده‌نگری دانشگاه در ایران

علایق پژوهشی: آینده‌پژوهی، سیاست‌پژوهی علم و فناوری، سیاست‌پژوهی آموزش عالی، بین‌المللی و جهانی شدن آموزش عالی، دیپلماسی علم و فناوری، گردش نخبگان،

دریافت متن کامل رزومه
IMG_9108

جبار رحمانی

رشته تحصیلی: مردم‌شناسی
پست الکترونیک: rahmani@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: معاون پژوهشی و آموزشی از مهر 1395 تاکنون - سرپرست اداره خدمات پژوهشی از دی 1394 تا مهر 1395 - سرپرست گروه مطالعات اجتماعی از تاریخ 94/1/16 تا 95/3/3 - سرپرست گروه مطالعات فرهنگی از 92/3/1 تا 93/8/1 -سرپرست واحد تحقیقاتی مطالعات فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، از آذر ماه 1390 تا 1392

پروژه جاری:
علایق پژوهشی: - فرهنگ و اسطوره در ایران شیعی انسان‌شناسی تشیع - مردم‌نگاری و مردم‌شناسی

1f4c9b18a8_image_-riazi

سیدابوالحسن ریاضی

رشته تحصیلی:جغرافیای انسانی
پست الکترونیک: riazi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار

سمت در پژوهشکده: عضو گروه مطالعات اجتماعی از سال 1395 تا کنون، عضو گروه مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۵ تا 1395

پروژه جاری:

علایق پژوهشی: - فلسفه جغرافیا - سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری

95830003

آمنه صدیقیان بیدگلی

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی سیاسی
پست الکترونیک: sedighian@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: عضو گروه مطالعات اجتماعی، سرپرست امور پژوهشی از 1/4/1396 تا کنون، سرپرست گروه مطالعات اجتماعی از 3/3/1395 تا 1/4/1396

پروژه جاری: مسایل اجتماعی زندگی دانشجویی

علایق پژوهشی:
- جامعه‌شناسی علم
- مسایل اجتماعی
- جامعه‌شناسی سیاسی و انقلاب

دریافت متن کامل رزومه
samim

رضا صمیم

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: reza.samim@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: - عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی از مهر 1391 تاکنون - مدیر واحد تحقیقاتی مطالعات اجتماعی فناوری از فروردین 1394 تاکنون - مدیر داخلی نشریه علمی- پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران از تابستان 1391 تاکنون - سرپرست گروه مطالعات‌اجتماعی از مهر 1388 تا فروردین 1394 - مدیر بخش خارجی جشنواره بین المللی فارابی از 1388 تا 1393 - مشاور امور بین‌الملل رئیس پژوهشکده از 1390 تا 1392 - سرپرست گروه مطالعات فرهنگی از تیر 1388 تا مهر 1389

پروژه جاری: تولید فرهنگی در فضای دانشگاه

علایق پژوهشی: مطالعات فرهنگی - جامعه‌شناسی فرهنگی - جامعه‌شناسی علم و تکنولوژی - جامعه‌شناسی هنر

دریافت متن کامل رزومه
falahati

لیلا فلاحتی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی (جنسیت و توسعه)
پست الکترونیک:falahati@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: عضو گروه مطالعات زنان، سرپرست گروه مطالعات زنان از آبان 1391 تاکنون

پروژه جاری: بررسی چالش‌ها و فرصت‌های مشارکت زنان فارغ التحصیل در شرکتهای دانش‌بنیان و مراکز وآوری

علایق پژوهشی: جنسیت و توسعه - مطالعات زنان - توانمند سازی - رفتارهای اقتصادی

keshavarz

خدیجه کشاورز

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: khadijehkeshavarz73@gmail.com
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: عضو گروه مطالعات زنان
پروژه جاری: زنان دانشگاهی در ایران: چالش‌ها و استراتژی‌ها

علایق پژوهشی: جنسیت و آموزش عالی - مسائل دختران دانشجو

دریافت متن کامل رزومه
kolahi

محمدرضا کلاهی

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی (گرایش نظری-فرهنگی)
پست الکترونیک:kolahi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: - عضو هيئت علمی گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده از فروردین 1395 تاكنون، سرپرست گروه مطالعات اجتماعی از 96/04/17 تا کنون.

پروژه جاری: اخلاق و دانشگاه

علایق پژوهشی: - تحولات نسلی دانشگاه - جامعه شناسی علم و آموزش عالی - جامعه‌شناسی دین - جامعه‌شناسی اخلاق - مطالعات شرق‌شناسی و پسااستعماری - تحليل روایت؛ تحليل داستان زندگی؛ تحليل زندگی‌نامه

دریافت متن کامل رزومه
mahouzi

رضا ماحوزی

رشته تحصیلی: فلسفه
پست الکترونیک: r.mahoozi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار

سمت در پژوهشکده: عضو گروه مطالعات فرهنگی، معاون اداری و مالی و مدیریت منابع پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از 96/04/17 تا کنون، دبیر اجرایی جشنواره فارابی از اردیبهشت 1395 تاکنون - سرپرست گروه مطالعات آینده‌نگر از شهریور 1391 تا خرداد 1392 و شهریور 1393 تا اردیبهشت 1395

پرژوه جاری: فلسفه دانشگاه

علایق پژوهشی: فلسفه دانشگاه - فلسفه علم - فلسفه هنر - فلسفه فرهنگ

دریافت متن کامل رزومه
DSC_4011_1

حسین میرزایی

رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: hmirzaie@ut.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار

سمت در پژوهشکده:
رئیس پژوهشکده از شهریور 1394 تاکنون

پروژه جاری: وضعیت فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی

mahdi

رضا مهدی

رشته تحصیلی: آموزش عالی (برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی)
پست الکترونیک: mahdi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: مدیر آموزش پژوهشکده از اسفند 1392

پروژه جاری: تعاملات دانشگاه با محیط پیرامون

علایق پژوهشی: برنامه‌ریزی راهبردی آموزش عالی - دانشگاه نسل سوم - آینده‌پژوهی - مدیریت کیفیت - طراحی و بهبود روش‌ها و سیستم‌ها - آموزش - ارزشیابی - حل مسأله

دریافت متن کامل رزومه
nabavi

سیدعبدالامیر نبوی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی
پست الکترونیک: nabavi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار

سمت در پژوهشکده: - عضو گروه مطالعات اجتماعی، دبیر علمی جشنواره بین‌المللی فارابی از اردیبهشت 1395 تاکنون - معاون پژوهشی و آموزشی از آذر 1392 تا مهر ماه 1395 - سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی از اسفند 1390 تا خرداد 1391 - مدیر گروه مطالعات تطبیقی و میان رشته‌ای از آبان 1385 تا خرداد 1390

پروژه جاری: سازوکارهای اجتماعی سیاست‌ورزی در دانشگاه‌های ایران

علایق پژوهشی: تاریخ جنبش‌های دانشجویی در ایران - مطالعات اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها در ایران - جامعه‌شناسی سیاسی خاورمیانه

دریافت متن کامل رزومه
kazemi

عباس وریج‌کاظمی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی فرهنگی و نظری
پست الکترونیک: kazemi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: عضو هیئت علمی پژوهشکده از 1393 تاکنون

پروژه جاری: ارزش‌ها و نگرش‌های استادان دانشگاه‌های ایران

علایق پژوهشی: - مطالعات آموزش عالی - مطالعات فرهنگی - تغییر فرهنگی - جامعه‌شناسی دين و روشنفكران - مطالعات فرهنگی و شهر - مطالعات زندگی روزمره

دریافت متن کامل رزومه
hoseinzadeh

مهدی حسین‌زاده فِرِمی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی سیاسی
پست الکترونیک:Mferemi@gmail.com
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: عضو هیئت علمی پژوهشکده از شهریور 1395 تاکنون

پروژه جاری: مطالعه تاثیر کارکردهای انجمن‌های علمی و دانشجویی بر توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کشور

علایق پژوهشی: مطالعه و رصد فعالیت‌های گروه‌های مختلف دانشجویی- مطالعه فرهنگ، سیاست و اجتماع جامعه ایرانی

دریافت متن کامل رزومه

همکاران پژوهشی

 • اسمعیل خلیلی

 • سیدمحمود نجاتی‌حسینی

1-328x219

اسمعیل خلیلی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی
پست الکترونیک:
مرتبه علمی: مربی
پروژه جاری:
علایق پژوهشی: جامعه‌شناسی علم

nejati

سیدمحمود نجاتی‌حسینی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی
پست الکترونیک:
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده: عضو گروه مطالعات فرهنگی

پروژه جاری: شهروندی دانشگاهی در ایران (وضع موجود)

علایق پژوهشی: فلسفه علوم اجتماعی -مطالعات شهروندی-دانشگاهی - مطالعات فرهنگی - جامعه شناسی دین

دریافت متن کامل رزومه