جست‌و‌جوی همه منابع

معرفی همایش

کمیته علمی و همکاران همایش

نشست‌ها و مقالات

 معرفی میز تخصصی اخلاق علم و آموزش عالی

محور‌های این همایش عبارتند از:

 الف)اخلاقِ علم و آموزش‌عالی

 • اخلاقِ استاد بودن
 • اخلاقِ دانشجو بودن
 • اخلاقِ پژوهش کردن
 • اخلاقِ مقاله و کتاب نوشتن
 • بوروکراسی دانشگاهی و اخلاقِ آموزش

ب)علم، آموزش‌عالی و جامعه اخلاقی

 • مسئولیت اخلاقی دانشگاه
 • دانشگاه و نابرابری‌های اجتماعی
 • حیات دانشجویی و مسئولیت اخلاقی
 • آیین‌نامه‌های انضباطی و فضای اخلاقی در دانشگاه
 • دانشگاه و اخلاقِ جنسیتی
 • دانشگاه و برساخت سوژه اخلاقی
 • دانشگاه، جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد
 • دانشگاه و نهاد‌های سیاستگذار
 • دانشگاه، رسانه و حوزه عمومی

علاقه‌مندان می‌توانند خلاصه مقاله خود(۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ کلمه) را تا ۱۵ آذر ماه به دبیرخانه این همایش به نشانی pajuhesh@iscs.ac.ir  واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان گلستان یکم شماره ۱۲۴، ارسال کنند. همچنین می‌توان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  (داخلی ۲۶۴)  ۲۲۵۷۰۶۶۶ تماس گرفت.

در این همایش معاونت فرهنگی و اجتماعی، معاونت پژوهش و آموزش عالی و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مرکز نشر دانشگاهی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری و انجمن آموزش عالی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن انسان‌شناسی ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات همکاری دارند.