جست‌و‌جوی همه منابع

در دارالفنون چه می‌گذشت؟ دکتر آرش حیدری

مدارس جدید از آغاز تا حکومت پهلوی، دکتر اقبال قاسمی پویا 

آموزش نوین و اقتصاد سیاسی دین، دکتر ناصرالدین‌علی تقویان

آیا دارالفنون نیای دانشگاه تهران است؟، دکتر رضا صمیم

از دارالمعلمین تا دانشگاه تهران تاریخ اجتماعی و فرهنگی مدارس جدید ودانشگاه در ایران دکتر مقصود فراستخواه

نظام آموزشی ایران به سوی فرانسه یا انگلستان؟ دکتر رضا ماحوزی

مدارس دختران از ۱۲۸۰ تا ۱۳۱۷، استاد سعید وزیری

رویکردی سیستمی به تکامل نهاد آموزش عالی، دکتر شروین وکیلی

از مدرسه سپهسالار جدید تا دانشکده معقول و منقول، دکتر محمدمهدی شاکری

ایرانیان چه برداشتی از علم، مدرسه و دارالفنون در جهان داشتند؟، دکتررضا منصوری

بازخوانی تجربه مدرسه علوم سیاسی، دکتر سیدعبدالامیر نبوی

دانش رسمی و امر ملی در ایران جدید،دکتر رضا نجف ­زاده

شکل‌گیری مدارس ایرانی در عراق در دوره احمدشاه قاجار، دکتر جعفر گلشن

واکاوی ایده و برنامه اعزام محصل و دانشجو به خارج (از آغاز تا تأسیس دانشگاه تهران)، دکتر هادی خانیکی

 معابد  انباشته امّا متروک؛ ایده­‌یی درباره­‌ی تاریخ مذبذب آموزش نوین در ایران، اسمعیل خلیلی