جست‌و‌جوی همه منابع

دومین همایش از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران
(از شهریور ۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۴۱)

 

معرفی و محورهای همایش

دریافت پوستر همایش

 


اولین همایش از مدارس نوین تا دانشگاه در ایران

(از تأسیس دارالفنون تا دانشگاه تهران)

معرفی همایش

برنامه زمان بندی همایش

نشست‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی این همایش را با همکاری معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مرکز نشر دانشگاهی، پژوهشکده تعلیم و تربیت، انجمن جامعه‌شناسی ایران و  انجمن آموزش عالی برگزار می‌کند.