جست‌و‌جوی همه منابع

این صفحه در حال برزورسانی است.

رییس مؤسسه
دکتر حسین میرزایی

رشته تحصیلی:جامعه شناسی
پست الکترونیک: hmirzaei@iscs.ac.ir
مرتبه علمی:دانشیار

photo_2017-04-15_13-37-18
معاون پژوهشی و آموزشی
دکتر رضا ماحوزی

رشته تحصیلی:فلسفه
پست الکترونیک: mahoozi@iscs.ac.ir
مرتبه علمی:دانشیار

96121503
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع
علی میرزایی

رشته تحصیلی:فلسفه
پست الکترونیک: mirzaee@iscs.ac.ir
مرتبه علمی:مربی

DSC_8205