جست‌و‌جوی همه منابع

با شیوع ویروس COVID-19 در سراسر جهان و تعطیلی مراکز آموزشی اعم از آموزش عالی و مدارس ابتدایی و متوسطه و به تبع آن تعلیق تمامی فعالیت‌های حضوری و فیزیکی مراکز مذکور، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در راستای مأموریت پژوهشی و ستادی خود، پژوهش‌ها، ترجمه‌ها و تهیه گزارش‌های سیاستی زیر را در دستور کار خود قرار داده است. دبیری این مجموعه برعهده دکتر حسین میرزایی است.

 جستارها

۱- کتاب «جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران»

۲ -کتاب «جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران» 

 پژوهش‌ها و ترجمه‌ها

۱- ترجمه کتاب «پاندمی‌، مردم و روایت» نوشته مارک دیویس و دَوینا لوهم

گزارش‌های بین‌المللی

۱– ترجمه گزارش مکنزی با عنوان «ویروس کرونا: آموزش‌عالی آمریکا چگونه می‌تواند برای آینده‌ای نامعلوم برنامه‌ریزی کند؟»

۲– ترجمه گزارش موسسه کواکوارلی سیموندز (QS) با عنوان «تاثیر ویروس کرونا بر آموزش عالی جهان»

۳– گزارش «شیوع کرونا و تجارب جهانی اداره مؤسسات آموزشی» نوشته محمد حسینی مقدم 

۴– ترجمه گزارش مکنزی با عنوان «ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها: آموزش عالی در آمریکا چگونه می‌تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامان‌دهی کند؟»

۵– تدوین و ترجمه مقاله «پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی»

۶– ترجمه گزارش موسسه کواکوارلی سیموندز (QS) با عنوان «چگونه دانشگاه‌ها با بحران کروناویروس مواجه می‌شوند و به سمت جلو گام بر می‌دارند»

۷ – نحوه مواجهه نظام آموزش عالی کشورهای منطقه MENA با بحران ویروس کرونا 

فراخوان‌ها

۱– فراخوان فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی با موضوع بحران کرونا

۲- فراخوان اولویت‌های پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با محوریت بحران کرونا

فصلنامه‌ها

۱- فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی شماره ۴۶ (دوره ۱۲، شماره ۲، بهار ۱۳۹۹) 

۲- فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی شماره ۴۷ (دوره ۱۲، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۹)