جست‌و‌جوی همه منابع

تماس با ما

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامل بخش‌های مختلفی است:

حوزه ریاست، معاونت آموزشی و پژوهشی، حوزه مالی و اداری، گروه­‌های پژوهشی، حوزه آموزش، انتشارات و دبیرخانه جشنواره بین­‌المللی فارابی.

تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کد پستی: ۱۶۶۶۹۱۴۷۱۱

شماره تلفن مؤسسه: ۲۲۵۷۰۶۶۶ یا ۲۲۵۷۰۷۷۷

تماس با انتشارات: ۸۸۸۹۶۷۹۴

تماس با دبیرخانه جشنواره بین­‌المللی فارابی: ۸۸۹۱۱۹۳۶

شماره فکس مؤسسه: ۲۲۵۷۰۷۲۲

شماره دفتر ریاست: ۲۲۵۷۰۵۴۷

شماره فکس دفتر ریاست: ۲۲۷۶۷۴۹۱

\n
ارسال پیام

\n

\n\n
\n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n

\n
\n
\n \n
\n \n

\n

\n

\n

\n
\n \n
\n \n

\n

\n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n \n

\n \n
\n \n \n \n \n

\n

\n \n

\n

\n