جست‌و‌جوی همه منابع

تماس با ما

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامل بخش­‌های مختلفی است:

حوزه ریاست، معاونت آموزشی و پژوهشی، حوزه مالی و اداری، گروه­‌های پژوهشی، حوزه آموزش، انتشارات و دبیرخانه جشنواره بین­‌المللی فارابی.

تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کد پستی: ۱۶۶۶۹۱۴۷۱۱

شماره تلفن مؤسسه: ۲۲۵۷۰۶۶۶ یا ۲۲۵۷۰۷۷۷

تماس با بخش توزیع انتشارات: ۲۲۵۷۰۶۶۶ یا ۲۲۵۷۰۷۷۷ داخلی ۲۰۹

تماس با انتشارات: ۲۲۷۶۷۴۹۳

تماس با دبیرخانه جشنواره بین­‌المللی فارابی: ۲۲۵۷۸۴۰۴

شماره فکس مؤسسه: ۲۲۵۷۰۷۲۲

شماره فکس دفتر ریاست: ۲۲۷۶۷۴۹۱

\n
ارسال پیام

\n

\n\n
\n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n

\n
\n
\n \n
\n \n

\n

\n

\n

\n
\n \n
\n \n

\n

\n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n

\n \n
\n \n

\n

\n \n

\n \n
\n \n \n \n \n

\n

\n \n

\n

\n