جست‌و‌جوی همه منابع
رديف طرف تفاهم‌نامه تاريخ انعقاد تاریخ اتمام
۱ موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ۹۶/۴/۲۱ ۹۶/۸/۳۰
۲ مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۹۵/۸/۲۹
۳ صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت (انتشار مشترک آثار) ۹۵/۹/۱
۴ موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ۹۴/۶/۲۳ ۹۴/۸/۱۰
۵ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۹۱/۷/۱۷ ندارد
۶ دانشگاه ملی قزاقستان ۹۵/۴/۹
۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۴/۴/۳۱ بابت چاپ کتاب جامعه‌شناسی تاریخی
۸ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۹۴/۶/۲ ۹۶/۶/۲
۹ پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه امیرکبیر ۹۴/۴/۱۳ ۹۶/۴/۱۳
۱۰ انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی ۹۴/۵/۲۴ ۹۵/۵/۲۴
۱۱ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی ۹۴/۲/۳۰ ۹۵/۲/۳۰
۱۲ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۹۴/۳/۲ ۹۵/۳/۲
۱۳ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۹۳/۱۲/۱۷ ۹۵/۱۲/۱۷
۱۴ مرکز تحقیقات علوم انسانی آفرینش ۹۳/۱۲/۲۳ ۹۴/۱۲/۲۳
۱۵ مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۹۳/۳/۱۳ ۹۴/۳/۱۳
۱۶ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۹۳/۲/۳۱ ۹۴/۲/۳۱
۱۷ آموزشکده عالی روش‌شناسی علوم انسانی در پاریس ۹۳/۰۲/۰۸- لغو ۹۵/۲/۸
۱۸ مرکز مطالعات زنان دانشگاه امام حسین (ع) ۹۲/۱۲/۱۸ ۹۳/۱۲/۱۸
۱۹ دانشگاه باقرالعلوم (ع) ۹۲/۱۲/۱۰ ۹۵/۱۲/۱۰
۲۰ انجمن علمی مطالعات جهان اسلام ۹۲/۴/۱۶ ۹۴/۴/۱۶
۲۱ دانشگاه پالرمو ایتالیا ۹۲/۵/۷ ۹۶/۵/۷
۲۲ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۹۲/۷/۷ ۹۴/۷/۷
۲۳ سازمان تعزیرات حکومتی ۹۲/۴/۴ ۹۳/۴/۴
۲۴ سازمان زیباسازی شهر تهران ۹۱/۴/۲۶ ۹۳/۴/۲۶
۲۵ معاونت آموزشی وزارت علوم ۹۱/۵/۴ ۹۲/۵/۴
۲۶ معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۹۱/۱۰/۶ ۹۳/۱۰/۶
۲۷ مرکز اسلامی آفریقا ۹۱/۴/۲۷ ۹۳/۴/۲۷
۲۸ انجمن انسان‌شناسی ایران ۹۱/۲/۱۹ ۹۳/۲/۱۹
۲۹ مؤسسه مطالعات ملی ۹۱/۴/۳۱ ۹۲/۴/۳۱
۳۰ انجمن آموزش عالی ایران ۹۰/۹/۲۸ ۹۲/۹/۲۸
۳۱ انجمن علوم سیاسی ايران ۹۰/۱۲/۱۷ ندارد
۳۲ سازمان امور دانشجویان ۹۰/۱۲/۲۲ ۹۲/۱۲/۲۲
۳۳ مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور ۹۰/۱۱/۱۹ ۹۳/۱۱/۱۹
۳۴ انجمن جامعه‌شناسی ایران ۹۰/۱۱/۳ ۹۲/۱۱/۳
۳۵ مؤسسه ایرانشناسی دانشگاه گوتینگن آلمان ۹۰/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۲۱
۳۶ اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران ۹۰/۱۰/۱۱ ۹۲/۱۰/۱۱
۳۷ دانشگاه U.K.M مالزی ۹۰/۱۰/۴ بابت برگزاری همایش
۳۸ دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر ۹۰/۸/۹ ۹۳/۸/۹
۳۹ انجمن ایرانی تاریخ ۹۰/۸/۲ ۹۱/۸/۲
۴۰ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۹۰/۷/۱۹ ۹۰/۷/۱۹
۴۱ دانشكده مطالعات جهان ۹۰/۴/۲۷ ۹۰/۴/۳۰
۴۲ دانشگاه علامه طباطبايي ۹۰/۳/۲۵ ۹۲/۳/۲۵
۴۳ معاونت فرهنگي و اجتماعي وزات علوم ۹۰/۱/۲۷ ۹۱/۱/۳۱
۴۴ انجمن آموزش عالي ايران ۸۹/۴/۲۳ ۹۱/۴/۲۳
۴۵ انجمن انسان‌شناسي ايران ۸۹/۴/۱۲ ۹۰/۴/۱۲
۴۶ دانشگاه امام صادق (ع) ۸۹/۷/۷ ۹۱/۷/۷
۴۷ انجمن علوم سياسي ايران ۸۹/۹/۲۸ ۹۰/۳/۳۱
۴۸ دانشكده مطالعات جهان ۸۹/۹/۶ بابت برگزاری همایش
۴۹ انجمن ايراني تاريخ ۸۹/۸/۲۴ ۹۰/۱۲/۲۹
۵۰ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي ۸۹/۸/۲۴ ۹۰/۸/۲۴
۵۱ رايزني علمي جمهوري اسلامي ايران در بريتانيا و ایرلند ۸۹/۲/۱۹ ۹۰/۲/۱۹
۵۲ معاونت آموزشي وزارت علوم ۸۸/۱۲/۱۸ ۸۹/۱۲/۱۸
۵۳ مركز اسلامي آفريقا ۸۸/۱۰/۷ ۸۹/۱۰/۷
۵۴ معاونت فرهنگي و اجتماعي وزات علوم ۸۸/۹/۲۸ ۸۹/۶/۳۱
۵۵ معاونت دانشجويي وزارت علوم ۸۸/۸/۱۹ ۹۰/۸/۱۹
۵۶ انجمن ايراني تاريخ ۸۸/۸/۲۴ ۸۹/۸/۲۴
۵۷ معاون اداري ـ مالي دانشگاه تهران ۸۸/۶/۲۱ ۹۰/۶/۲۱
۵۸ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۸۸/۶/۳ ندارد
۵۹ پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی ۸۸/۵/۶ ۸۹/۵/۶
۶۰ انجمن مطالعات برنامه درسي ۸۷/۱۱/۹ ۸۹/۱۱/۹
۶۱ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت) ۸۷/۱۰/۲۵ ندارد
۶۲ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۸۷/۱۱/۲۱ ۸۸/۱۱/۲۱
۶۳ انجمن انسان شناسی ايران ۸۷/۸/۱۹ ۸۸/۸/۱۹
۶۴ انجمن جامعه‌شناسی ایران ۸۷/۸/۱۳ ۸۹/۸/۱۳
۶۵ دانشگاه دورهام انگليس ۸۷/۶/۴ ۸۹/۶/۴
۶۶ انجمن زبان شناسی ايران ۸۷/۴/۹ ۸۹/۴/۹
۶۷ دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ۸۷/۳/۴ ۸۸/۳/۴
۶۸ انجمن آموزش عالي ايران ۸۷/۱/۲۰ ۸۹/۱/۲۰
۶۹ معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي ۸۶/۸/۲۸ ۹۰/۸/۲۸
۷۰ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ۸۶/۶/۲۸ ۸۷/۶/۲۸
۷۱ نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در يونسكو ۸۶/۴/۲۵ ۹۰/۴/۲۵
۷۲ انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات ۸۶/۴/۴ ۸۸/۴/۴
۷۳ انجمن جامعه‌شناسي ايران ۸۶/۲/۲۶ ۸۸/۲/۲۶
اصلاحيه ۸۶/۸/۱۳
۷۴ دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم ۸۶/۲/۲۲ ۸۸/۲/۲۲
۷۵ انجمن علوم سياسي ايران ۸۵/۱۲/۱۴ ۸۷/۱۲/۱۴
اصلاحيه ۸۶/۸/۱۲
۷۶ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ۸۵/۷/۱۲ ندارد
۷۷ دانشگاه امام صادق(ع) ۸۵/۱۰/۳۰ ۸۷/۱۰/۳۰
۷۸ مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه ۸۵/۱۰/۳۱ ۸۷/۳/۳۱
۷۹ پست بانك ۸۴/۵/۲ تا اعلام انصراف یکی از دو طرفین